Atnaujintas 2004 rugsėjo 1 d.
Nr.65
(1268)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Širdis dainuoja meilę Kūrėjui

Prie Kazimiero Račiūno
kapo - žmona Donata

Nežinau, kokiomis mintimis gyvendamas prieš šešerius metus į Amžinybę iškeliavo Kazimieras Račiūnas, kuris paliko mums didelį dvasinį lobyną. Ant mano stalo guli jo žmonos Donatos atsiųstos knygelės. Tai buvo labai netikėta, brangi dovana. Nemėgstu poezijos, išskyrus B.Brazdžionio, Maironio ir dar kai kurių Lietuvos poetų. (Nes daugelio eilėraščiai neatitinka mano dvasios.) Tačiau K.Račiūno - lipte prilipo. Jo eilėraščiai - tai malda, kaip ir Lacrimos, kurią taip pat labai branginu.

Ar apie K.Račiūną žino mūsų „XXI amžiaus“ skaitytojai? Atsiklausiau D.Račiūnienės ir, jai leidus, ėmiausi plunksnos.


Jis buvo Žmogus!

Algimantas Žilinskas

Mano Tėtis buvo Algimantas Žilinskas. Tai pats nuostabiausias Žmogus mano gyvenime, kurio dukra man buvo lemta būti. Daug gyvenime teko sutikti žmonių: vieni buvo mokytojai, kiti – Mokytojai; vieni buvo draugai, kiti – Draugai; vieni - giminaičiai, kiti - Giminaičiai; vieni – Žmonės, kiti – paprasčiausiai geri žmonės. Mano Tėtis buvo pirmas mano gyvenimo Mokytojas. Esu dėkinga Dievui, Likimui, mano Tėvui ir Motinai už man suteiktą teisę gyventi. Žinau, kad Jam dabar labai gerai, - ir ne todėl, kad nejaučia fizinio ir dvasinio skausmo, kad nereikia matyti raudančių žmonių, - Jis dabar su Dievu.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija