Atnaujintas 2004 rugsėjo 1 d.
Nr.65
(1268)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Reikia atkurti teisingumą

Šiemet sukanka 85 metai, kai Lenkija pirmą kartą okupavo Rytų Lietuvą ir Kaune buvo sužlugdytas POW sąmokslas prijungti visą Lietuvą prie Lenkijos (Seinų krašte jis pavyko); 65 metai, kai ilgaamžė istorinė sostinė Vilnius ir trečdalis jo krašto teisėtai ir džiaugsmingai grįžo Lietuvai. Bet Lietuvos Vyriausybės, Krašto apsaugos ministerijos atstovai mini ne šias datas. Jie verčia Lietuvos vietinę rinktinę „susitaikyti“ su Armija krajova.


Atsiprašyti yra garbinga

Ir krikščionys turi vertinti Armijos krajovos
veiklą Lietuvoje

Paminklas Vietinės rintinės
kariams atminti Panerių
memoriale. Čia 1944 m.
gegužės mėnesį vokiečiai
sušaudė 86 Vietinės
rinktinės narius už tai,
kad jie atsisakė tarnauti
Vermachtui
Valdo Kopūsto
(ELTA) nuotrauka

Armijos krajovos (AK) veiklos Lietuvoje ištakos yra Pilsudskio-Želigovskio 1920 metų agresija ir Vilniaus užgrobimas. Labai reikšmingas dar 1989 metais paskelbtas Vilniaus arkivyskupo Julijono Steponavičiaus raginimas kasmet, minint „Vilniaus dieną“ (spalio mėnesį), po šv. Mišių eiti į Rasų kapines pagerbti nuo Pilsudskio-Želigovskio agresijos 1920 metais ir vėliau žuvusių Vilniaus gynėjų ir tautos šviesuolių.


Pragmatizmo maras

Sėdėjau ant suolelio Laisvės alėjoje ir nenoromis klausiausi dviejų pagyvenusių žmonių kalbos. Pykčio bei neapykantos lavina liejosi iš tų žmonių širdžių ir krito ant politikų galvų, ant Europos Sąjungos, ant Lietuvos valstybės, ant savo kaimynų, pagaliau ant gyvenimo. Žinoma, galima kaltinti politikus, kurie darė ir daro nedovanotinas klaidas, retai kada prisipažindami savo nuodėmes. Galima kaltinti ekonominius sunkumus, kurie didžiąja dalimi lemia pačių įvairiausių socialinių klausimų sprendimų galimybes. Galima kaltinti ilgą sovietų okupaciją, kurios įvairiapusę žalą, o ypač dvasine prasme, jausime dar ilgus metus. Dėl savo problemų galima kaltinti net blogą orą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija