Atnaujintas 2004 rugsėjo 1 d.
Nr.65
(1268)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

„Emilija pliaterytė“ pasirodė
pačiu laiku

Knygos autorė Emilija Liegutė surinko gausią medžiagą apie 1831 metų sukilimo heroję grafaitę Emiliją Pliaterytę ir papildė savo pasakojimą taip, kaip jai „diktavo žinios, nuojauta, vaizduotė“ (218 p.). Apie tai kalba pati rašytoja. Skorpionas – zodiako ženklas, lėmęs grafaitei „sudėtingą ir tragišką likimą“. „Meniškos sielos, savigraužos kankinamų, nuolatos savimi nepatenkintų žmonių lemties ženklas. Jie trokšta žygdarbių, išskirtinio dėmesio. (...) tačiau gal šis egocentrizmas ir yra varomoji jėga, skatinanti „skorpionus“ įprasminti save? Gal nepasitenkinimas pilka kasdienybe verčia siekti aukštų idealų? O gal kilni misija duodama iš aukščiau? Kaip protestas prieš blogį – už laisvę ir žmoniškumą? Galbūt visa tai iš Dievo, iš pačios Visatos?..“ (9 p.) Ši citata apysakos pradžioje parodo išankstinį autorės nusiteikimą nupiešti neeilinės asmenybės portretą.


Laisvės kovos Anykščių krašte

Anykščių krašto patriotai išleido antrą laidą žinyno „Laisvės kovos Anykščių krašte 1944-1954 m.“. Žinynas – svarbus šaltinis laisvės kovų istorikams profesionalams.

Įvade rašoma: „Iš viso vardyne minima 2017 asmenų. Iš jų – 1410 partizanų. Daugiau kaip pusė iš jų žuvo kovose su okupantais ar lageriuose.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija