Atnaujintas 2004 rugsėjo 1 d.
Nr.65
(1268)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Į litvakų istoriją pažvelgus

Petras KATINAS

Rugpjūčio 23-29 dienomis Vilniuje vyko antrasis pasaulio litvakų, taip save vadina žydai išeiviai iš Lietuvos ir jų palikuonys, kongresas. Šiame straipsnyje neanalizuosime naujausios istorijos, hitlerinės ir stalininės okupacijų bei tragiško Lietuvos žydų likimo. Žydai, istoriko T.Narbuto ir kitų istorikų tvirtinimu, Lietuvoje atsirado dar XII amžiuje. Tą rodo ne tik istoriniai dokumentai, bet ir tai, kad XVII a. pabaigoje Eišiškių žydų kapinėse buvo rastas kapo akmuo, datuotas 1170 metais.


Žydų genocidas – atoveikis
į klaidatikystę

Algimantas Zolubas

Pranašas Mozė pirštu parodė į dangų, išminčius Saliamonas – į galvą, Jėzus Kristus – į širdį, žemiško rojaus kurpėjas Marksas – į pilvą, psichoanalitikas Froidas – į tarpukojį, fizikas Einšteinas, pakėlęs pirštą ne rodė, bet įspėjo, kad viskas – reliatyvu. Visi jie buvo žydai. Kas gi nutiko, kodėl tauta, davusi pasaulio kultūrai ir civilizacijai daug pamatinių dalykų, turėjo patirti tautinį genocidą?

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija