Atnaujintas 2004 rugsėjo 1 d.
Nr.65
(1268)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

„Saulės“ švietimo draugija

1904 metais buvo panaikintas lietuviškos spaudos draudimas. Vadovaujantis „Laikinosiomis taisyklėmis dėl draugijų ir sąjungų“ (1906-03-04), buvo leista kurti švietimo draugijas. Ypač didelę reikšmę turėjo Didžiojo Vilniaus Seimo raginimas kurti lietuviškas mokyklas ir auklėti jaunimą tautine dvasia.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija