Atnaujintas 2004 rugsėjo 1 d.
Nr.65
(1268)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Prie Vadakties upokšnio

Bronius VERTELKA

Ryto rasą braukia
muziejaus direktorius
Audrius Daukša

Sodyboje tarp Naujamiesčio ir Krekenavos, stovinčioje nepaprasto grožio gamtos kampelyje, veikia Juozo Tumo- Vaižganto ir Knygnešių muziejus. Vienas jos statinių – svirnas – retai sutinkamas pastatas Lietuvoje. Jis yra dviejų aukštų su rūsiu. Rūsys sumūrytas iš akmenų, visa viršutinė dalis – medinė. Tarp jo lubų ir svirno grindų buvo įrengta slėptuvė draudžiamai literatūrai laikyti. Iš pirmo aukšto į ją buvo padaryti gerai užmaskuoti du įėjimai. Slėptuvės per kratas nesugebėjo aptikti caro žandarai.


Teneišblukina laikas atminties
ir gerų darbų

Rūta Jonuškienė

Kloviniškiai prie kaimo kryžiaus

Klovinių kryžius pasitinka sugrįžtančius, palydi Amžinybėn išeinančius

Utenos rajono Klovinių kaimas saugo ir puoselėja bendrystės tradicijas. Pirmasis kaimo susitikimas įvyko 1988 metais. Tuomet į Utenos priemiesčiu tampančius Klovinius susirinko beveik pusantro šimto kloviniškių iš visos Lietuvos. Žmonės sveikinosi, kalbėjosi, kai kurie sunkiai beatpažino vieni kitus, o atpažinę - nesigėdijo džiaugsmo ašarų... Šįmet, paskutinįjį liepos šeštadienį, kloviniškiai susitiko jau šešioliktąjį kartą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija