Atnaujintas 2004 rugsėjo 1 d.
Nr.65
(1268)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Menininkai gina gamtą

Benjaminas ŽULYS

Gintautas Vaičys –
plenero ir parodos
organizatorius bei kuratorius

Pagerbė dailininką Antaną Samuolį

Plačiai, įvairiai nūdienoje kalbama apie gamtos apsaugą, ekologiją, vandenų, augalų, kitos gyvūnijos globą, išlikimą. Į šį vajų įsitraukia ir įvairios visuomeninės organizacijos, už tai negaudamos jokio atlygio. Viena tokių yra Lietuvos dailininkų sąjunga, jos Kauno skyrius. Sąjungos narys dailininkas Gintautas Vaičys sumanė Kauno skyriuje surengti plenerą ir parodą, skirtus ekologijos tematikai, tuo teigdamas, kad ir dailininkai privalo bei geba kovoti už gamtą, jos grožį bei išlikimą. Pleneras, kalbant paprasčiau, yra ekologiniai peizažai, pastebėjimai atviroje erdvėje, gamtoje, todėl ir buvo pagrindinis šio renginio akcentas. Ta pačia proga buvo pažymėtas didžio gamtos bičiulio dailininko Antano Samuolio atminimas. Šiemet sukanka 115 metų nuo jo gimimo. Tai jau vienuoliktas tarptautinis tapytojų pleneras, šiuokart kaip tik skirtas A.Samuoliui pagerbti. Renginį organizatoriai pavadino „Ekologinis peizažas“. Plenero atidarymo metu jo organizatorius ir kuratorius G. Vaičys kalbėjo: „Natūraliai žmogus yra gamtos dalis, ir jį nuolatos supa tam tikras peizažas. Turtingesnis ar skurdesnis, gražesnis ar nykesnis, dažnai priklauso nuo mūsų pačių. Šiuolaikinis pasaulis lyg pradeda ilgėtis natūralumo, harmonijos, matydamas visos žemės ekologines problemas.

Dialoge tarp gamtos ir žmogaus dalyvauja menininkai. Pavyzdžiui, skulptoriai ar architektai, ieškantys savo kuriamų objektų ir gamtos vienovės. Peizažas – vienas populiariausių tapybos žanrų. Daug tapytojų atsideda vien tik jam (romantikai, simbolistai, natūralistai, ekspresionistai, impresionistai…).

Peizažas tapyboje gali būti ir priemonė menininko vidiniams išgyvenimams išreikšti. A. Samuolį įkvėpė jį supanti aplinka: žmonės, daiktai, peizažas. Tapydamas kiekvienam siužetui perteikdavo savo gilius emocinius išgyvenimus.

Šių metų plenere pakviesti dalyvauti tapytojai, kurie nėra abejingi ekologinei problematikai. Plenero credo – žmogus gamtoje“.

Gintautas mokėsi tapybos Kauno J.Naujalio meno mokykloje, studijavo tapybą Vilniaus dailės akademijoje, dabar dirba Kauno dailės gimnazijoje. Per savo kūrybinę biografiją yra surengęs devynias personalines parodas, dalyvavo apie 30-yje grupinių parodų. Įsimintina jam buvusi katalikiško sambūrio paroda Kaune „Jėzus“. Taip pat parodos Austrijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, kitur, nekalbant apie susitikimus su parodų lankytojais Lietuvoje.

Nemažą parodų kraitį turi įgiję ir kiti šio plenero dalyviai. Antai Vytautas Tamoliūnas pelnė pirmą vietą 2001 ir 2002 metais vykusiose velykinėse parodose „Tu esi gyvenimo šaltinis“, „Eikite pro vartus, eikite…“, dar anksčiau buvo apdovanotas prizu už paveikslą „Žolinė“, diplomu 2001 metais vykusioje parodoje Lietuvos Nepriklausomybės dienai pažymėti ir kt.

Visų šiame plenere dalyvavusių dailininkų kūryboje nemažai vietos užima ekologijos tematika, gamtos ir žmogaus bendrystė, žmogaus vieta visoje gamtos sistemoje. Plenere, be lietuvių dailininkų, dalyvavo svečiai ir iš kitų šalių, čion atvykę taip pat ne tuščiomis. Antai iš Švedijos su savo darbais renginyje dalyvavo Frederik Norn bei Lisa D. Manner, iš Islandijos – Helena Gorey, iš JAV – Ieva Martinaitytė-Mediddia ir kt.

Menotyrininkė Gabrielė Kuizinaitė susirinkusiesiems papasakojo apie dailininko A.Samuolio kūrybinį palikimą, susietą su gamta. Paisydama, kad renginyje dalyvavo užsieniečių, jame jaunoji meno žinovė pranešimą padarė anglų kalba, beje, gerai mokanti ir prancūziškai. Ji yra baigusi Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, norėtų stažuotis Prancūzijoje, tam rengiasi. Tiesa, tą plenero dieną jos pranešimas renginio dalyviams buvo pateiktas ir lietuvių kalba.

G. Kuizinaitė atkreipė mintį į dailininko A. Samuolio meilę gamtai, jos grožiui. Ypač esą išraiškingi jo peizažai. Juose dažniausiai vaizduojami žmonės gamtoje, miške, netoli namų, kitur. Tas santykis ypač ženklus darbuose „Sodyba“, „Autoportretas“, „Peizažas”, „Priemiestis“, „Baltoji obelis“ ir kituose. Pasak pranešėjos, A. Samuolio žmonės ir gamta yra neatsiejama jo meninio pasaulio dalis. Menotyrininkė dar plačiau apžvelgė šio lietuvių dailininko kūrybą.

Nerimas visoje žemėje

Nors plenere daugiausia dalyvavo dailininkai, tačiau su jais gamtos apsaugos problemas gvildeno ir kitų sričių, susietų su ekologija, specialistai. Viešosios įstaigos „Aplinkosaugos valdymo ir ekologijos centras“ (ECAT – Lietuva) specialistė Vaiva Ramanauskienė papasakojo apie šios nevyriausybinės organizacijos veiklos kryptis. Jos tikslas esąs skatinti aplinkosauginę veiklą Lietuvos savivaldybėse, stiprinti vietos valdžios pajėgumus aplinkosaugos srityje, skleisti informaciją naujausiais aplinkosaugos klausimais ir pan. Atliekų tvarkymas, vandens kokybė, ekologinis žemės ūkis, energijos taupymas, bioįvairovė – tai temos, kurios itin domina šios organizacijos specialistus. Šiame centre dirba šeši žmonės, kurie per metus vykdo penkis-dešimt įvairių projektų. Daug įvairių minčių plenero dalyviams pateikė dar vienas svečias – Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Socialinių tyrimų instituto direktorius prof. hab. dr. Remigijus Čiegis. Jis priminė poeto Justino Marcinkevičiaus mintį, kad žmogus išliks žmogumi tik būdamas gamtoje. Ir kosmonautai iš aukštumų pastebėjo, jog vieninteliai mūsų namai yra Žemė, jos nuostabioji vieningoji gamta. Deja, žmonių valdoma pramoninė industrija jau kuris laikas siekia gamtą pajungti savo tikslams. Vien per praeitą, dvidešimtąjį, amžių pasaulyje pramonės gamybos apimtys, palyginti su devynioliktuoju šimtmečiu, padidėjo 50 kartų. Dabar mūsų planetoje yra sukaupta apie dešimt trilijonų tonų įvairių atliekų ir jų gausa toliau sparčiai didėja. O kur dar į atmosferą išmetamos dujos. Visa tai – naujos temos, nauji pamąstymai mūsų dailininkams.

Po pranešimų ir diskusijų Dailininkų sąjungos Kauno skyriaus galerijoje buvo atidaryta paroda. Joje buvo eksponuojami plenero dalyvių dailininkų kūriniai gamtosaugos tematika.

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija