Atnaujintas 2004 gruodžio 3 d.
Nr.91
(1294)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Taikos Kunigaikštis

Atgaila
atnaujinti meilę
ir ištikimybę Kristui

Svečiavosi
kunigas jėzuitas

Lankėmės
Balbieriškyje

Dirba ir puošiasi

Šių dienų vaizdeliai

Kalbėjome per
„Marijos radiją”

„Lietuvos Katalikų
Bažnyčios kronikos“

Juoksis tas, kas
juoksis paskutinis,
arba Krikščionys
demokratai,
nepraraskime
vilties

Rengiamasi intervencijos
į Ukrainą variantui

Petras KATINAS

Viktoro Juščenkos rėmėjai
per sambūrį Nepriklausomybės
aikštėje Kijeve

Nepaisant visų įmanomų pastangų pakreipti Ukrainos įvykius sau naudinga linkme ir padaryti Ukrainos prezidentu V.Janukovičių, Maskva, atrodo, pati nelabai tiki, kad jai pavyks įgyvendinti planą paversti Ukrainą savo protektoratu. Sprendžiant iš kai kurių Kremliaus atstovų kalbų, prezidento V.Putino patarėjai, iš pradžių tikėjęsi be didelio vargo tiesiogiai ar politiškai sunaikinti opozicijos lyderį Viktorą Juščenką, dabar jau negarantuoti, jog V.Janukovičiui pavyks paimti valdžią.


Konstantinopolio patriarchatui perduotos šventųjų relikvijos

Mindaugas BUIKA

Du Bažnyčios mokytojai -
šv.Grigalius Nazianzietis
(Teologas)
ir šv.Jonas Chrizostomas
(Auksaburnis)

Dar vienas žingsnis vienybės keliu

Ištikimai žengdamas ekumeninio dialogo keliu, popiežius Jonas Paulius II parodė dar vieną dosnų geros valios ženklą seseriškai Stačiatikių Bažnyčiai: iškilmingomis apeigomis Vatikano Šv. Petro bazilikoje lapkričio 27 dieną Konstantinopolio patriarchui grąžintos relikvijos dviejų garsių Bažnyčios mokytojų – šv.Jono Chrizostomo (Auksaburnio) ir šv.Grigaliaus Nazianziečio (Teologo), kurie gyveno IV amžiuje ir pasižymėjo krikščionių mokymo gynimu arijonų erezijos akivaizdoje. Abu šventieji buvo ne tik žymūs pamokslininkai ir teologai, bet ir Konstantinopolio arkivyskupai: šv. Grigalius – nuo 379 iki 381 metų ir šv. Jonas – nuo 398 iki 404 metų, taigi yra ir dabartinio Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus I pirmtakai.


Įvertintas Argentinos kardinolo įnašas Bažnyčios gyvenimui

Argentinos kardinolas
Chuanas Karlosas Aramburu

Popiežius Jonas Paulius II aukštai įvertino 92 metų Argentinos kardinolo Chuano Karloso Aramburu bažnytinę tarnystę, kuris, ištiktas fatališko širdies smūgio, mirė lapkričio 18 dieną savo rezidencijoje šalies sostinėje Buenos Airėse. Kardinolas Ch.Aramburu daugelį metų vadovavo Buenos Airių arkivyskupijai, kartu buvo ir Argentinos primas, tuo prisidėdamas prie Bažnyčios gyvenimo atnaujinimo šioje Lotynų Amerikos valstybėje.


Kovojęs už Lietuvos laisvę

Generolo Jono Žemaičio žuvimo 50-osioms metinėms

Doc.dr Arvydas ANUŠAUSKAS,

Genocido ir rezistencijos
departamento direktorius

Vyriausiasis partizanų vadas
generolas Jonas Žemaitis-Vytautas
Valdo Kopūsto (ELTA) fotokopija

Matyt, nėra pasaulyje šalies, kurioje būtų abejojama, kad ginti tėvynę yra garbinga pareiga ar kad patriotizmas yra būtinas ir demokratijos principams. Kaip prieš pusę amžiaus rašė Algirdas Julius Greimas „rezistencija tai (...) žmogaus ir visos tautos atspara, toji visiškai nauja moralinė įtampa, gimdanti dvasinio ir fizinio pasipriešinimo sąjūdžius ir organizacijas“. Likimas lėmė, kad šiandien mūsų minimas žymiausias laivės kovotojų vadas Jonas Žemaitis tapo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio vadu. Sąjūdžio, kurio 1949 m. vasario 16 d. deklaracija prieš penkerius metus buvo įvertinta kaip reikšminga Lietuvos valstybės tęstinumui ir pripažinta Lietuvos valstybės teisės aktu. Mes linkę nuvertinti savo istoriją, aukojimąsi tėvynei suplakti su kolaborantišku pragmatizmu. „Reikėjo ar nereikėjo priešintis?“ - toks klausimas dar kai kam lieka svarbiausias. Todėl neišvengiamai supaprastinama rezistencijos drama, pasiaukojusių žmonių psichologinės ir moralinės ypatybės.


V. Juščenka buvo apnuodytas dioksinu, teigia britų toksikologas

Viktoras Juščenka nusifotografavo,
kai buvo iškeltas kandidatu
į Ukrainos prezidentus. Jo veidas
vėliau staiga pasikeitė, apsipylė
spuogais, spėjama, jog jis buvo
apnuodytas dioksinu
EPA-ELTA nuotrauka

Kai Kijeve ginčijamasi, kas laimėjo Ukrainos prezidento rinkimus, britų toksikologas patvirtino, jog opozicijos kandidatas Viktoras Juščenka rinkimų kampanijos metu galėjo būti apnuodytas.

V. Juščenka buvo paguldytas į ligoninę rugsėjo mėnesį, o vėliau paskelbta, jog jį mėginę nunuodyti premjero Viktoro Janukovičiaus šalininkai.

Džonas Henris, Londono Šv. Marijos ligoninės toksikologas, dirbantis dar ir konsultantu Didžiosios Britanijos nacionaliniame nuodų informacijos centre, sakė, jog vien palyginus ankstesnes ir vėlesnes V. Juščenkos nuotraukas matyti, kaip staiga pasikeitė jo veidas. Anot mediko, spuogai veide galėjo atsirasti nuo dioksino. Dioksinai yra chlororganinės medžiagos, atsparios irimui, daugelio pramoninių procesų šalutinis produktas; beje, jos išsiskiria ir deginant atliekas. Dioksino aplinkoje atsidūrę žmonės dažniau suserga vėžiu, kyla reprodukcijos ir augimo sutrikimų, rašoma žurnale „Nature”.


Meilės giesmę žemė girdi

Sintautų bažnyčios choristai
ir jo vadovė
Birutė Garmuvienė (priekyje)

SINTAUTAI. Lapkričio 20-ąją į bažnytinių chorų šventę „Giesmė-2004“ Sintautų Švč.M.Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje iš Marijampolės, Vilkaviškio ir Šakių dekanatų suvažiavo bažnytinių, ir ne tik, chorų giesmininkai, savo širdį ir sielą atidavę giesmei, Dievui, Marijai ir dangiškajai chorų globėjai šv.Cecilijai, kurios dieną minime lapkričio 22-ąją. Pasak Sintautų kultūros centro direktorės Laimos Girdauskienės ir renginių organizatorės Vlados Čeplevičienės, „tokia šventė Sintautuose prasidėjo nuo pavienių entuziastų, šiandien ji įgavo pagreitį, išsiliejo į didesnį chorų judėjimą. Nesitikėjome, jog į šventę atvyks vaikų ir jaunimo chorai. Tai jaudina, reikalauja ypatingos meilės ir rūpesčio“.


Ateitininkų įžodžio šventė bažnyčioje

Ženklelis įsegamas Kauno
Juozo Grušo vidurinės
mokyklos ateitininkei
Brigitai Utkaitei

Kaunas. Smagu dalyvauti dvasinio atgimimo renginyje, kur svarbios tradicinės tautos vertybės. Lapkričio 21 dieną Šilainių Šv. Dvasios bažnyčioje klebonas mons. Lionginas Vaičiulionis aukojo šv. Mišias, kuriose gausiai dalyvavo parapijos žmonės. Po šv. Mišių 28 ateitininkų kandidatai davė ateitininko įžodį. Visi kandidatai ateitininkai susikaupę klausėsi pamokslo, skirto jaunimui. Klebonas pasidžiaugė, kad organizaciją papildo vis nauji nariai ir kvietė įsitraukti daugiau jaunimo. Ateitininkų organizaciją papildė net devyni nariai. Daugiausia iš „Rasos“ gimnazijos.


Vyskupijos muzikai susibūrė
į draugiją

Bronius VERTELKA

Pasvalio klebonui kun. Algiui
Neverauskui ir vargonininkui
Antanui Šaukliui reikėjo būti
korektiškiems, renkant
draugijos valdybą

Panevėžio vyskupijos bažnyčiose dirbantys vargonininkai ir chorų vadovai susirinko į Aukštaitijos sostinę ir įsteigė Vyskupijos bažnytinės muzikos šv. Cecilijos draugiją. Jos valdybos pirmininku tapo 32 metus vargoninkaujantis ir vargonų remonto bei statybos įmonę turintis Antanas Šauklys. Pavaduotojo pareigos patikėtos Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios vargonininkui maestro Jonui Grubliauskui.

Apie Telšių vyskupijoje veikiančią Šv. Cecilijos draugiją Panevėžyje gyvenantis A. Šauklys sužinojo prieš trylika metų. Jos narių nuotrauką, išspausdintą „XXI amžiuje“, jis tebesaugo iki šių dienų. Pastaraisiais metais A. Šauklys palaikė glaudžius ryšius su Telšių vyskupijos šios draugijos nariu Pranu Mačerniu, kuris diriguoja giesmių šventėms.


Didžiųjų dorovinių išbandymų metas

Lapkričio 23-iąją minėjome Lietuvos kariuomenės dieną. Kariuomenė - tai organizacinė struktūra, skirta ginti genčių, giminių, šeimų ir pavienių žmonių sąjungai, vadinamai valstybe. Svarbiausia ginti žmonių gyvybę nuo įvairių priešiškų grėsmių, ginti nuosavybę, padėti, reikalui esant, žmonėms, ištiktiems stichinių nelaimių ir bėdų. Kiekvienas jaunuolis, sulaukęs tinkamo amžiaus ir brandos, atlieka pareigą tėvynei. Tai garbinga ir šventa pareiga. Vengiančiuosius tokios tarnybos, besislepiančiuosius, būtų galima pavadinti tėvynės išdavikais, nes ir tėvynė juos augino, mokė, gydė. O jie, egoizmo vejami, palieka jam padėjusią visuomenę neginamą, palieka pražūčiai.


Naujoji Vyriausybė ar akcinė bendrovė?

Petras KATINAS

Visi keliai veda į...
Jauniaus AUGUSTINO piešinys

Premjeras A.Brazauskas pateikė prezidentui Valdui Adamkui kandidatų į būsimosios Vyriausybės ministrus sąrašą. Kaip ir buvo žadėjęs, be jokių pakeitimų. Mat jokie politikų, politologų, žiniasklaidos argumentai prieš tą ar kitą kandidatą A.Brazauskui nesvarbūs. Dargi baisiai supyksta, kai kažkokie plunksnagraužiai, o labiausiai „sužlugdę liaudies ūkį“ konservatoriai (pažodžiui cituojant Uspaskichą) drįsta priminti, kad ministrais negali būti asmenys, šlovinantys Baltarusijos komunistinį draustinį ir to draustinio viršininką.


 

„XXI amžiaus“
redakcija išleido

2005 metų katalikų
kalendorių.

Jo kaina priklauso
nuo perkamų
egzempliorių
skaičiaus:

1 – 10 egz. – 50 ct,
11 – 100 egz. – 45 ct,
101 – 1000 egz. – 40 ct,
1001 – 3000 egz. – 35 ct.

 

Kviečiame įsigyti!


„Vienuolynų steigimas“

Leidykla „Naujasis amžius“ 1000 egzempliorių tiražu išleido Šv. Jėzaus Teresės Avilietės knygą „Vienuolynų steigimas“. Tai biografinis veikalas, kuriame aprašoma pirmųjų basųjų karmelitų vienuolynų steigimas. Knygoje šv. Jėzaus Teresė primena, kaip kilo mintis pradėti karmelitų ordino reformą. Nuosekliai ir plačiai aprašoma, kaip Ispanijoje XVI amžiuje buvo steigiami pirmieji basųjų karmelitų – vyrų ir moterų – vienuolynai, su kokiomis sunkiai įveikiamomis kliūtimis teko susidurti jų steigėjams. Kartu pateikiama daug dvasinio pobūdžio patarimų vienuolynų vyresniosioms ir kitoms seserims. Tai Šventosios penkiolikos metų darbo istorija, kurioje daug aukų ir vargų, istorija sielos, kupinos didvyriškumo ir nepalyginamo pasiaukojimo.

„Vienuolynų steigimo” knyga pirmą kartą išspausdinta 1610 metais Briuselyje, pasirūpinus garbiajai motinai Jėzaus Onai, kuri tuomet buvo Briuselio vienuolyno vyresnioji, kartu su tėvu Jeronimu Grasianu. „Vienuolynų steigimas” yra vertingiausias ir literatūriniu atžvilgiu tobuliausias veikalas tarp visų šv. Teresės raštų. Atskirų vienuolynų steigimo aprašymai yra žaviai paprasti, gyvi, šnekučiavimo tonas kupinas natūralaus žavumo. Čia aiškiai pasirodo laisvas, savitas Teresės stilius, švelnūs, apsvarstyti posakiai, nuosaikus ir blaivus vaizdų parinkimas, kuo pasižymi didžiųjų klasikų darbai. Kartu tai yra puikus istorijos kūrimo darbas!

Priede įdėta knygos vertėjos Vynmedžio Šakelės (Motinos Augustinos – Onos Galdikaitės) biografija.

Tikimės, kad Šventosios kartą ištarti žodžiai „Ateis laikas, kai ši knyga bus skaitoma su dideliu susidomėjimu“ ras atgarsį ir mūsų dienų skaitytojų širdyse.

Knyga siunčiant paštu kainuoja 16 Lt. Norėdami įsigyti knygą, išsiųskite pašto perlaidą adresu: Kazimierui Olišauskui, „XXI amžiaus“ redakcija, a.d. 211, LT - 44003 Kaunas - C, kitoje perlaidos lapelio pusėje nurodydami, už kokią knygą pinigus siunčiate. Gavę perlaidą, knygą išsiųsime paštu.Redakcijoje knygą galima įsigyti pigiau.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija