Atnaujintas 2004 gruodžio 10 d.
Nr.93
(1296)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Šiaulių vyskupijoje

Radviliškio dekanate

Gerumo simboliai
ir palaiminimas sutapo

Nominacijų įteikimas.
Iš kairės: kun. Donatas
Grabažis, klebonas
kun. Tomas Kedušis,
kun. Remigijus Čekavičius,
vyskupas Eugenijus Bartulis
ir mons. Pranciškus Ščepavičius

Baisogala. Lapkričio 27 dieną Komaro dvaro rūmuose Radviliškio rajono savivaldybės administracijos atstovai įteikė „Gerumo angelo“ statulėles rajono žmonėms, ypač nusipelniusiems savo bendruomenėms ar seniūnijoms. Statulėles įteikė rajono meras Antanas Čepononis ir vyskupas Eugenijus Bartulis.

Neeilinės šeštadienio pamaldos

Vyskupas E. Bartulis tą dieną Baisogalos Švč.Trejybės bažnyčioje aukojo šv.Mišias, pasakė pamokslą. Jis kalbėjo apie žmonių gerumą, pažymėdamas, kad ką tik jis aštuoniems Radviliškio rajono gyventojams įteikė „Gerumo angelo“ statulėles. Džiaugėsi, kad viena jų įteikta ir šios bažnyčios ilgamečiam klebonui monsinjorui Pranciškui Ščepavičiui, kuris savo pamaldumu ir pasiaukojimu Bažnyčiai to nusipelnė.

Per pamokslą ganytojas kalbėjo apie žmonių tarpusavio meilę, jų gerumą ir santykius šeimoje. Atėjo Adventas, kuris skirtas Kristaus atėjimo laukimui. Adventas yra ir atgailos, susikaupimo ir džiaugsmo laukimo laikas. Tad savo maldomis, gerumu ir doru gyvenimu turime būti verti Kristaus atėjimo – Kalėdų džiaugsmo. Vyskupas taip pat pasidžiaugė, kad parapija turi jauną, energingą ir rūpestingą kleboną kun. Tomą Kedušį. Jo rūpesčiu buvo suremontuoti bažnyčios vargonai. Dabar jie ne tik gražiai skamba, bet ir dvasiškai pakylėja tikinčiuosius.

Po pamaldų vyskupas kartu su parapijiečiais klausėsi vargonų muzikos. Atnaujintais vargonais grojo ir kartu giedojo panevėžietis vargonininkas Sigitas Stankūnas. Ne tik vyskupas, bet ir parapijiečiai buvo patenkinti vargonų skambumu ir atlikėjo balsingumu.

Vėliau, dalyvaujant vyskupui, rajono ir seniūnijos vadovams, Baisogalos kultūros rūmuose gražiai ir išradingai buvo pagerbti ir paminėti parapijos rėmėjai, dirbantys Kultūros ministerijoje, vietiniai verslininkai, prekybininkai, kurie prisidėjo lėšomis, medžiagomis ar darbais. Kiekvienam jų klebonas įteikė padėkos raštą.

Vargonai

Baisogalos bažnyčios vargonai pastatyti kartu su bažnyčia, tai yra 1882 metais. Yra žinoma, kad vargonų profilaktinė apžiūra buvo atlikta apie 1951–1953 metus. Todėl jų remontas ir kruopštus valymas buvo būtini. Šie darbai truko net šešis mėnesius.

Dabartinis vargonų specialistas ir meistras žemaitis Aloyzas Lizdenis pasakojo, kad buvo labai užakę vargonų balsų vamzdžiai, tad kiekvieną jų reikėjo išimti ir kruopščiai išvalyti. „Aš, kaip specialistas, padariau viską, kad po 20–30 metų kitas meistras nesakytų, kad čia dirbo „peckelis“, o ne meistras“, – sakė A. Lizdenis. Vargonų meistru kadaise dirbo ir jo senelis.

Klebono veikla ir darbai

Nors kun. T. Kedušis Baisogaloje klebonauja vos dešimt mėnesių, tačiau žmonės pastebėjo, kad klebonas neužsidaręs ir neatsiribojęs nuo parapijiečių. Jis sugeba bendrauti su tikinčiųjų bendruomene, seniūnija, mokykla, jaunimu ir kultūros darbuotojais.

Nelengva jam buvo surasti retai dabar pasitaikantį vargonų meistrą ir pasiekti, kad vargonai būtų suremontuoti laiku ir kokybiškai. Daug pastangų įdėjo ieškodamas lėšų nepigiems darbams. Čia daug padėjo Kultūros ministerija, Seimo narė Roma Žakaitienė.

Per tą laiką taip pat suremontuota klebonija, pradėta nauja tvora apie kleboniją, pagerintas bažnyčios apšvietimas. Kitais metais klebonas numatęs pertvarkyti garso stiprinimo aparatūrą.

Stasys GENTVILAS

Kazio Strolio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija