Atnaujintas 2004 gruodžio 10 d.
Nr.93
(1296)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Veikia katalikiškas
„Marijos radijas“!

Jau keletą savaičių klausytojai girdi katalikiško radijo programas. Prieš porą dienų, gruodžio 8–ąją, įvyko „Marijos radijo“ (MR) studijos Kaune, jos koplyčios, įrengimų, visų patalpų pašventinimo iškilmės. Prieš tai Kauno Arkikatedroje įvyko šv. Mišios, kurias aukojo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir vyskupas Jonas Ivanauskas.


Kauno kunigų seminarija -
katalikybės ir lietuvybės židinys

Kazimieras Dobkevičius

Švč. Trejybės bažnyčioje
aukojamos šv. Mišios Kunigų
seminarijos 140-ųjų metinių proga

Seminarijos istorija neatsiejama nuo Bažnyčios ir lietuvių tautos istorijos. Kauno kunigų seminarijos ištakos Varniuose. Po 1563 metų Tridento Susirinkimo XXIII sesijos buvo nutarta prie visų katedrų ir metropolijų bažnyčių įsteigti kunigų seminarijas. Žemaičių vyskupas J.Petkūnas pirmasis įgyvendino šį Tridento Susirinkimo raginimą. Vilniaus jėzuitų kolegijoje pradėti rengti kunigai.


Bažnyčia Kauko dugne

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Šv. Mišias koncelebravo
(iš kairės) kunigas Tomas
Karklys, vyskupas Juozas
Preikšas ir prelatas Vytautas
Steponas Vaičiūnas

Šiemet, kartu su Advento pradžia, prasidėjo naujieji Eucharistiniai metai. Lapkričio 28 dieną Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje šv. Mišias aukojo vyskupas Juozas Preikšas, prelatas Vytautas Vaičiūnas, šios bažnyčios rektorius kun. Tomas Karklys. Taip pradėti šios bažnyčios 110-ųjų metinių šventimo renginiai, kurie tęsis iki kitų metų vėlyvo rudens.


Radikali Dievo jėga

Šilta šios žiemos pradžia. Galima tik spėlioti, kiek prie mūsų aplinkoje akivaizdžiai patiriamo šiltnamio efekto (tai Žemę gaubianti užteršta atmosfera, kuri sulaiko šilumą) prisideda tarsi iš gausybės rago nesiliaują piltis įkaitinti įvykių srautai.

Be abejo, mus pasiekianti informacija, kai sužinome, kad (dėl savanaudiškos Žemės gyventojų veiklos) kenčia gamta ir pats jos šeimininkas - žmogus. Pavyzdžiui, nyksta didieji Amazonės miškai, tirpsta ledynai, virš žmonių galvų atsivėrusios ozono skylės skleidžia vėžį sukeliančią pavojingą radiaciją (beje, ką tik teko skaityti NASA Goddardo kosminių skrydžių centro pranešimą, kad virš Žemės yra susiformavusi didžiausia iki šiol užfiksuota ozono skylė, kurios apimtis maždaug tris kartus viršija Jungtinių Valstijų plotą), o dėl pažeisto gamtos jėgų balanso siaučiantys uraganai nusineša žmonių gyvybes - visa tai liudija apie mūsų planetos piliečių širdžių susvetimėjimą ir jų užterštumą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija