Atnaujintas 2004 gruodžio 10 d.
Nr.93
(1296)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Lydi duona ir meilė

Aleksoto „Caritas“ vadovė
Elžbieta Kunigėnienė (kairėje)
ir renginio vedėja Lina Šulcienė
(dešinėje) tarp vaikų
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

ALEKSOTAS. „Dalykimės duona ir meile“ – tokiu katalikišku kvietimu Aleksoto parapijos senojoje Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo sutikti visi praėjusį sekmadienį čia susirinkusieji parapijos vaikai, jų tėvai, kiti svečiai. Visi jie čia atėjo pasidžiaugti artėjančiomis šv. Kalėdomis, padainuoti, pabūti drauge, pamiršus kasdienius, dažnai ne itin džiaugsmingus rūpesčius ir rūpestėlius.


Paminėjo Blaivystės sąjūdžio sukaktį

MARIJAMPOLĖ. Vysk. M.Valančiaus Marijampolės skyriaus blaivystės sąjūdis šventė atkūrimo ir veiklos penkioliktąsias metines. Tarp gausiai susirinkusiųjų buvo net keli dvasininkai, ir tai ypač džiugino minėjimo dalyvius. Šios šventės vedėja Alva Sidaravičienė, Blaivystės sąjūdžio Marijampolės skyriaus įkūrėja ir pirmoji pirmininkė, susirinkusiesiems pasakojo apie skyriaus veiklą. Dalyvauta Blaivystės šalių konferencijoje, įvairiuose renginiuose Vilniuje, Kaune ir kt. „Prasidėjus Atgimimui, važiavome į Juragius, prie televizijos bokšto, pasirengę jį ginti,prie badaujančiųjų namelio, – sakė A.Sidaravičienė. – Tada supratome: tik blaivi tauta – laisva tauta.


Gerumo simboliai
ir palaiminimas sutapo

Nominacijų įteikimas.
Iš kairės: kun. Donatas
Grabažis, klebonas
kun. Tomas Kedušis,
kun. Remigijus Čekavičius,
vyskupas Eugenijus Bartulis
ir mons. Pranciškus Ščepavičius

Baisogala. Lapkričio 27 dieną Komaro dvaro rūmuose Radviliškio rajono savivaldybės administracijos atstovai įteikė „Gerumo angelo“ statulėles rajono žmonėms, ypač nusipelniusiems savo bendruomenėms ar seniūnijoms. Statulėles įteikė rajono meras Antanas Čepononis ir vyskupas Eugenijus Bartulis.


Kunigo jubiliejus

Kun. Antanas Jokūbauskas
(kairėje) sveikinasi
su popiežiumi
Jonu Pauliumi II 1993 m.
rugsėjį atvykusiu į Lietuvą

Lygumai. Prieš porą metų, per Šv. Mato atlaidus, pirmą kartą į savo parapijiečius prabilo naujasis Lygumų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kun. Antanas Jokūbauskas. O štai rugsėjo 12 dieną po mūsų gražiosios šventovės skliautais minėjome savo gerbiamo kun. A.Jokūbausko 50-ies metų kunigystės jubiliejų ir 75 metų amžiaus sukaktį.


Sulaukė jauno ir energingo dekano

Telšių vyskupas
dr. Jonas Boruta, SJ (viduryje),
sveikina kun. Stasį Toleikį
(dešinėje), pavedus vadovauti
Šilalės parapijai ir visam Šilalės
dekanatui. Kairėje – buvęs
Šilalės dekanas
kan. Petras Merliūnas

ŠILALĖ. Telšių vyskupo dr. Jono Borutos, SJ, įsakymu nuo lapkričio 17 dienos vietoj iki šiol Šilalėje dirbusio klebono dekano kan. Petro Merliūno parapijos klebonu ir dekanu paskirtas jaunas kunigas Stasys Toleikis. Tai iš Veiviržėnų kilęs kunigas, kuris 1996 metais baigė Telšių Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją. Kadangi buvo dar pernelyg jaunas, įšventintas diakonu buvo paskirtas į Gargždus. Po metų gavo kunigo šventimus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija