Atnaujintas 2004 gruodžio 10 d.
Nr.93
(1296)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

LIETUVIŲ GODOS

Du pokalbiai su monsinjoru Alfonsu Svarinsku

Mons. Alfonsas Svarinskas
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Gerai prisimenu 1998 metų kovą… Tuomet laukėm pavasario, laukėm Kovo 11-osios, laukėm Velykų…

Ėjau nešinas radijo magnetofonu pas monsinjorą Alfonsą Svarinską paimti interviu, nes rengiau Lietuvos nacionalinio radijo eilinę laidą „Lietuvių godos” apie Kristaus kančią ir mirtį. Laidoje tuomet pristačiau A. Frossard’o knygos „Jono Pauliaus II pasaulis” skyrių „Pasaulio būklė”, su savo pamąstymais bei Lietuvos žmonių būties vertinimais. Taigi, eidamas pas gerbiamą monsinjorą, net neabejojau, kad jis, patyręs tiek vargų sovietiniuose kalėjimuose, tiek tardymų, o vėliau ir pasityčiojimų gulage, labiau už kitus suvokia melo ir prievartos niekšybes, tiesos bei laisvės vertę. Nė kiek neapsirikau pasirinkęs laidos pašnekovą, nes jis, kaip ir visada, buvo tiesus, atviras, tvirtai besilaikantis savo nuostatų, ir, kaip ir dera užgrūdintam kovotojui, be jokių užuolankų išsakė savo nuomonę į pateiktus klausimus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija