Atnaujintas 2004 gruodžio 10 d.
Nr.93
(1296)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

„Liudytojas“ iš Maskvos

Tarptautiniame Hagos karinių nusikaltimų tribunole, kur teisiamas buvęs Jugoslavijos diktatorius Slobodanas Miloševičius, be kitų liudytojų, paties S.Miloševičiaus ir jo gynėjų reikalavimu buvo pakviestas pirmasis rusas. Ir ne bet koks, o Rusijos Federacijos Tarybos narys Nikolajus Ryžkovas. Tai jis 1999 metais vadovavo Valstybės Dūmos sukurtai komisijai dėl pagalbos buvusiai Jugoslavijai, konkrečiai, Serbijai.

N.Ryžkovo kalba, kuri tęsėsi net penkias valandas, tapo ne tiek buvusio Maskvos bičiulio gynybine kalba, kiek NATO karinės operacijos prieš Serbiją pasmerkimas. Pasak N.Ryžkovo, jis daugybę kartų buvo susitikęs su S.Miloševičiumi bei jo aplinkos žmonėmis ir niekada negirdėjęs nei iš buvusio diktatoriaus, nei iš jį rėmusių politikų jokių kalbų apie vadinamosios didžiosios Serbijos kūrimo planus. Nežinia, kaip į tokias N.Ryžkovo kalbas pažiūrėjo Hagos tribunolo vyriausioji prokurorė Karla del Ponte, kuri, pasak Vakarų spaudos, neslėpė savo nuostabos klausydamasi S.Miloševičiaus užtarėjo kalbos. N.Ryžkovas teigė, jog tuo metu buvo kuriama ne „didžioji Serbija“, o „didžioji Albanija“. Rusijos politikas bandė aiškinti teisėjams, kad Bosnijos serbai ir jų vadovas, irgi niekaip nesugaunamas karinis nusikaltėlis Radovanas Karadžičius, siaubdamas Kosovo kaimus ir žudydamas vietinius albanus, veikė savarankiškai, nepriklausomai nuo Belgrado, o S.Miloševičius, pasirodo, ne tik nepritarė R.Karadžičiaus vykdomam Bosnijos albanų genocidui, bet netgi tramdė jį.

Be to, N.Ryžkovas pabrėžė, kad Rusijos saugumo tarnybos turi nepaneigiamų duomenų, jog albanų „teroristus“ finansavo nelegalūs narkotikų prekeiviai, kurie gabeno didelius narkotikų kiekius iš Afganistano. Pasak N.Ryžkovo, keturi penktadaliai visų pajamų, gautų iš Afganistano narkotikų tranzito, atitekdavo albanų „teroristams“. Dar daugiau, Maskvos emisaras, vėl remdamasis Rusijos saugumo neva turimais duomenimis, sakė, kad Kosovo albanų išlaisvinimo armijai tiekė ginklus kelios Vakarų Europos valstybės, konkrečiai, Vokietija.

„Patį didžiausią nusikaltimą prieš žmoniją įvykdė ne S.Miloševičius, o NATO ginkluotosios pajėgos. Tik dėl jų veiksmų ir NATO nuolaidžiavimo albanų „smogikams“ žuvo tūkstančiai žmonių, o dar daugiau dingo be žinios“, - teigė N.Ryžkovas.

Tribunolo teisėjams jis taip pat aiškino, kad savo akimis regėjęs NATO bombardavimo buvusioje Jugoslavijoje pasekmes, kai buvo nušluojami nuo žemės paviršiaus civiliniai objektai, kuriuose nebuvo nė vieno serbų kariškio. „Tai šitaip NATO gynė Kosovo albanus nuo tariamo serbų genocido“, - tribunolo salėje piktinosi N.Ryžkovas. Savo kalbą Hagos tribunole, kuri priminė ne liudijimą, o kaltinimą NATO, Vašingtonui ir Londonui, N.Ryžkovas užbaigė šiais žodžiais: „Tribunolui privalu suprasti ir įsidėmėti, kad S.Miloševičius ne tik nevykdė jokių karinių nusikaltimų, bet tiktai gynė savo tėvynę nuo tų, kurie nusprendė ją subombarduoti, kurie ir padarė viską, jog suskaldytų Jugoslaviją“.

Apžvalgininkai pažymi, kad neseniai pasklidusios žinios apie S.Miloševičiaus pasiligojimą yra laužtos iš piršto. Priešingai, jis demonstruoja nepaprastą aktyvumą ir pats organizuoja savo gynybą bei jos taktiką. Jis pateikė tribunolui reikalavimą, jog būtų apklausta beveik 300 liudytojų. Tarp jų S.Miloševičius prašo iškviesti buvusį JAV prezidentą Bilą Klintoną ir dabartinį Didžiosios Britanijos premjerą Tonį Bleirą.

Petras KATINAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija