Atnaujintas 2005 spalio 5 d.
Nr.74
(1375)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Susirūpinimas dėl Irako
krikščionių teisių

Mindaugas BUIKA

Teroro aktai Irake yra
tapę vos ne kasdienybe

Popiežius pabrėžia religijos laisvės gerbimą

Spalio mėnesio viduryje suplanuotas referendumas dėl naujosios konstitucijos patvirtinimo vertinamas kaip dar vienas žingsnis Irako nelengvo ir prieštaringo valstybinio atsinaujinimo kelyje. Tačiau pati konstitucija, kurios paskirtis – apsaugoti visų šalies piliečių teises, jau jos rengimo eigoje susilaukė nemažai diskusijų bei kritikos ir, kai kurių ekspertų nuomone, gali nulemti tolesnę irakiečių visuomenės fragmentaciją, ypač jeigu bus bandoma įgyvendinti federacinį valdymą, kaip numatyta naujajame pagrindiniame įstatyme. Dėl galimų piktnaudžiavimų baiminasi ir Irako krikščionys, nes konstitucijoje yra patvirtinama islamo teisės pirmenybė.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija