Atnaujintas 2005 spalio 5 d.
Nr.74
(1375)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Lietuva – viena ar dvi?

Balys URBONAS

Kovos lauke raudojo šūviai,
O saulė leidos verkdama.
Apnuoginti lavonai guli
Ant gatvės, ties NKVD. (...)


Ir neateis pas juos motulė,
Sesuo gėlės čia neatneš...
Tik vėjas, debesį užpūtęs,
Suvilgys kapą, kai užkas...

Taip rašyta partizano Diemedžio. Eilėraštis išspausdintas pogrindiniame laikraštėlyje „Kovojantis lietuvis“ (1952 m., Nr. 7). Šis Lietuvos patriotas, kaip ir visi kiti Lietuvos partizanai, literatai, poetai, publicistai, irgi rašė. Ir anot knygos „Kovos keliu žengiant“ sudarytojo prof. L.Gudaičio, „Vakarų (Jūros) srities partizanų eilėraščiai ir dainos autentiškai atskleidžia įvairias partizanų dvasines būsenas, ryžtą mirti stovint, bet ne gyventi klūpant, tikėjimą, kad Tėvynė bus laisva“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija