Atnaujintas 2005 gruodžio 7 d.
Nr.92
(1393)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Penktasis „Partizanų“ leidimas

Kazys BLAŽEVIČIUS

Tikėkime, kad mūsų brolių ir seserų kraujas padės atgimti sužvėrėjusiam žmogui, su pergalės vėliava ieškančiam tiesos kritusių didvyrių kaulų likučiuose.

Juozas Daumantas

Neseniai knygynuose pasirodė Juozo Daumanto (Juozo Lukšos) knygos „Partizanai“ penktoji laida (red. Kęstutis Kasparas ir kt., Kaunas. LPKTS, 2005, 800 p. 1000 egz.)


Literatūros lobyne bus ir netikrų „lobių“

Vytautas BAGDONAS

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla pradėjo leisti knygų seriją „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“. Skaitytojus jau pasiekė pirmoji serijos knyga – „Žemaitė“. Tikrai sveikintina projekto sumanytojo – Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininko poeto Petro Palilionio idėja, tikrai vertas dėmesio verslininkų Česlovo Karbauskio ir jo sūnaus Ramūno Karbauskio pasiaukojimas. Tėvas ir sūnus Karbauskiai paaukojo pusę milijono litų, kad per dešimtmetį būtų išleista trisdešimties lietuvių rašytojų knygos. Autorius šiai serijai atrenka redakcija, kuriai priklauso žinomi žmonės: Viktorija Daujotytė, Algis Kalėda, Petras Palilionis, Valentinas Sventickas bei mecenatai Č. ir R.Karbauskiai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija