Atnaujintas 2005 gruodžio 7 d.
Nr.92
(1393)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Okupacijos žala prasideda nuo okupacijos, arba Paprastai apie okupacijos žalą

Vytautas Landsbergis

Iš tiesų reikėtų kalbėti apie Lietuvos okupacijų žalą, vartoti daugiskaitą. Net imant atskirai tik SSRS (ir jos tęsėją Rusiją), kas daroma šioje apžvalgoje, skirsime pirmąją ir antrąją, tai yra, 1940-1941 ir 1944-1945 bei 1990-1993 metų okupacijas. Dvi sovietų okupacijas išskiria, suprantama, Vokietijos 1941-1945 metais įvykdyta Lietuvos okupacija, nors ir čia dar būtina atskirai įvertinti, remiantis jau Niurnbergo dokumentais, mūsų Klaipėdos krašto tragediją ir nuostolius nuo 1939 metų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija