Atnaujintas 2005 gruodžio 7 d.
Nr.92
(1393)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Popiežius ragina įveikti badą pasaulyje

Mindaugas BUIKA

Bado problema ypač aktuali Afrikoje

Pastaruoju metu didelio tarptautinio dėmesio susilaukė popiežiaus Benedikto XVI mokymas ne tik pastoracinėje, bet ir socialinėje plotmėje, pabrėžiant, jog Bažnyčia ir Šventasis Sostas savo didžiuoju moraliniu autoritetu gali daryti esmingą įtaką visuomenės ir netgi globalinių problemų sprendimui. Šiuo atžvilgiu pažymėtini du Šventojo Tėvo pareiškimai dėl kovos su badu ir žemės ūkio klausimų, ypač turint omenyje gruodžio viduryje Honkonge įvyksiančią Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) viršūnių konferenciją, kurioje bus svarstomos maisto produktų gamybos, prekybos ir investicijų aktualijos. Paragindamas tarptautinę bendruomenę daryti viską, kad šimtai milijonų žmonių būtų išvaduoti iš bado nelaimės, popiežius Benediktas XVI kviečia taip pat paremti mažuosius ūkius, kad jie galėtų visavertiškai egzistuoti vis labiau globalizuotos rinkos sąlygomis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija