Atnaujintas 2005 gruodžio 7 d.
Nr.92
(1393)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Vygandas RAČKAITIS

Ženklai

Algimanto Žižiūno nuotrauka

                *

Atodangų anagramos

pro tirpstantį sniegą.
Žydras spindulys
nuėjo į bežadę
gelmę - - -
Nuo alksnio šakų
krinta ledo karoliai.
Rodo saulę versmė.
Pasidalinkim perpus
sniegtirpio lašo
spindesį…

                *

Prašuoliuoja prošal
bevardžiai, balti žirgai.
Juodrudėse akyse
nusineša tavo ir mano
atvaizdus - - -
Užaugs medžiai
ant praminto tako.
Šaknys surinks
mūsų pėdas.

                *

Šiandien
mano sodžius
vainikuotas
neužmirštuolių spalvos
padange.
Pro spindų beržyną
žvelgiu į grįžtančių
gervių procesiją.
Į saulės nutviekstą,
iš ąžuolo išskobtą
Nukryžiuotąjį.
Prašau palaiminti
šituo giedru dangumi,
šituo tyliu skambesiu,
šituo sparnų virpesiu.

                *

Jau daug metų

nebeplaka

mano motinos širdis…

Įaugo į ją

erškėtrožių šaknys.

Pražysta ilgesiu

ir atmintim.

Seniai nuskendo

lopšinė laiko sietuvoje.

Išgirsk:

„…tegu šviečia

amžinoji šviesa“.

                *

Išaušo diena.

Sugrįžo su

žydru vėju.

Virš spindinčių

medžių, žolės, vandenų

sklendena Kūrėjo Dvasia.

Ryto maldoje prašau:

„Atskirk, Viešpatie,

ir manyje

šviesą nuo tamsos“.

                *

Pavargusį,

sužeistą nuodėmių

palydės mane žolė.

Nejaugi ateinam

išnykti?..

Žinau, tik Dievas,

tiktai Jis –

Amžinoji Dabartis.                 

                *

Lyg vargonų gloria

gaudžia šilas.

…Palietė ir mane

spindulys,

atėjęs iš Aukštybių.

Baisu nueiti

į save…

Tiek daug šešėlių.

                *

Kiek paslapčių

nakties regėjime.

 

Į sutemas – nerimas

ir sąžinės balsas.

Meldžiuosi be žodžių.

Kartu su vėtrų

parklupdytu beržu

lauksiu aušrotekio.

                *

Žvaigždėja dangus.

Iš tankmės atskrido

pelėda. Ūbauja

lemties balsu.

Už lango šmėkšteli

baltas šešėlis.

Lyg tolstančio

angelo.

Vystančioje ugniažolėje

sutvisko rasa. Spindi

kaip Prisikėlimo viltis.

                *

Baigia sudilti

dar viena delčia.

Užpustys vėjas

mūsų pėdas nukritusiais,

rūdijančiais lapais.

Taršys melsvus

balandžių sparnus.

Bet esu, dar esu.

Dalijamės duona.

Pasidalinta duona –

šventa.

Kaip viltis

tasai ir po šalnų

violetine ugnele

dar blaksantis

austėjos žiedas.

Kaip viltis

balto sparno mostas

tarp pilkų debesų.

 

Kaip viltis

atgijęs bažnyčios

varpų aidas

                *

Glosto pavargusias kojas

vandenžolių šilkas.

Upės smėlyje

tėkmės rašmenys.

Sietuva atspindi

baltai plasnojančią

gulbę, rausvus

raudoklių žiedus.

- - - Švinta dar

neištartas maldos

žodis…

                *

Apšviesk,

Aušrine,

dygią tamsą.

Tegu sugrįžta

į žodžius švelnumas.

Malda pavirsta

atgaivos lietumi.

Nuplauk - - -

                *

Pažadino mane

sapne pasitikę

gentainiai, jau

seniai išėjusieji.

Girdžiu tamsoje

tolstančius jų

žingsnius.

Tolstančius

kažkur budinčios

lemties link.

Ten, kur atsiveria

Keturi Vartai.

                *

Jau nebekvepia

gaivesiu žolynai.

Miglų mariose

skendi slėniai.

Matau ant kalvos

rudens nuauksintą

medį. Kaip kelrodį.

Kaip kelrodį…

 

Kazimieras JAKUTIS

Ričardo Šaknio nuotrauka

Kai miriau, palikau Tau

Milijoną pinigais.

Milijoną žeme.

Dvarą su vaizdu pro langą

Į žydinčią laukinę obelį.

 

Ir kai spaudė akis

Drėgnas molis,

Nebuvo gaila

Nei pinigų,

Nei žemės –

Tik be galo buvo gaila

Tik beprotiškai gaila

Nesulaukto obuoliukų rūgštumo.              

                * * *

Mama,

Noriu, kad Tu

Mane vėl pažadintum

Savo garsiu kalbėjimu

Su močiute apie tai,

Kaip jūs gyvenot,

Kai manęs dar nebuvo.

Noriu, kad vis minėtumėt

Tas gražias Pavardes

Ir Vardus

Nuo Daunorių krašto –

Tų gražių žmonių,

Kurių seniai jau nebėra.                 

                * * *

Ilgai galvojau

Kodėl kaimynas Bobelis

Taip gražiai gyvena?

O aš niekaip parduot

Pernykščio medaus negaliu.

...Ir vienąkart netyčia

Visą medų nupirko

Žydas Jofė.

 

Ir taip nyku pasidarė

Širdy. Taip tuščia.

Lyg kas būtų

Pusę gyvenimo atėmęs.

Tą gražiąją pusę:

Su mamos geromis akimis

Šviesiame veide

Po balta skarele.

Su važiavimu į atlaidus,

Aukštai sėdint brikoj atsilošus

Su dūzgiančiu bičių lauku.

Jaučiausi išdavęs tai,

Kas brangiausia.

 

Pavakare patyliukais

Išsitraukiau dviratį iš svirno

Ir, nuvažiavęs į Jofės

karčiamą Aluntoj,

Pragėriau visus gautus pinigus.

Pragėriau iki paskutinio skatiko.

Kad nė kvapo neliktų.

 

Trečią dieną

Grįždamas namo,

Mačiau po kiemą

Oriai vaikščiojantį

Bobelį.

 

 

Slyva

Paliečiau balandžio antroj pusėj

Mano kiemo slyvos šakelę,

Apsipylusią vos vos

žalsvėjančiais pumpurais

Tarsi jaunos mergaitės krūtinę

Po šilkine suknele

 

Tik dabar supratau,

Kodėl šią slyvą

Žmona vis nori

Nukirsti

 

Aš išeisiu

Ir vienąkart grojant armonika

Geriausiam Nalšios

armonikieriui Šiškai

Aš išeisiu

Pačiam vakaro linksmume

Sukantis įkaitusioms poroms

Gražiai banguojant

klostuotiems sijonams

Aš išeisiu

Kažkam bučiuojantis

po žydinčia Pagulbio obelim,

Dūstant nuo svaigaus užsimiršimo

Aš išeisiu

Darniai vyrams dainuojant

po apeigine vidukiemio liepa

Sklindant iš jų burnų

Naminio alaus, vyno kvapams

Išeisiu.

Mane visad traukė ten,

kur dar nebuvau.

                * * *

Tėviške!

Ach kai girgžda sniegas

Mėnesienoj po kojom.

Tėviške!

Ach kaip žydi lubinai

Kalnely.

Tėviške!

Ko gerkligaly

Gumulas stovi?

Ir ašaros kaip riešutai

Pabyra žemėn?

Ach mano mylima

Tėviške!

                * * *

Už lango pavasaris.

Už durų mano draugai

Vienuolis,

Baranauskas,

Miškinis,

Vaižgantas

Atidarau duris ir suleidžiu

juos vidun.

Kalbamės.

Vienuolis pasakoja

apie vaizdingas Ažuožerio apylinkes.

Baranauskas – apie ryžtą

parašyt lietuvišką poemą

Miškinis – apie lagerį

Vaižgantas mena toli toli...

baudžiavą

O ką papasakosiu aš?

Kad nesukūriau šeimos,

nors turiu penkis vaikus.

Kad neturiu namų,

nors stovi jie keliose vietose.

Kad dūstu nuo nemeilės, nors

rūtų vainikais

nukabinėtos namo sienos.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija