Atnaujintas 2006 balandžio 28 d.
Nr.32
(1432)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Reikia naujo nepartinio sąjūdžio

Algimantas Zolubas

LLKS valdybos pirmininkas
Jonas Burokas su konferencijos
viešniomis iš Čečėnijos
Aminat Saijeva ir Ala Dudajeva

Balandžio 22 dieną Lietuvos Sąjūdis kartu su Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga pakvietė į respublikinę konferenciją, kuri vyko Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos (SKAT) būstinės salėje. Dviejų konferencijos organizatorių jungtis ir renginio vieta tarsi bylojo apie naują, kovingumu ženklinamą judėjimo kryptį.

Įnešus į salę Lietuvos Sąjūdžio ir LLKS vėliavas, konferenciją malda pradėjo mons. Alfonsas Svarinskas, buvo sugiedotas Lietuvos himnas, tylos minute pagerbti žuvę laisvės kovotojai. Konferencijoje pirmininkavo Sąjūdžio tarybos pirmininkas Rytas Kupčinskas ir LLKS valdybos pirmininkas Jonas Burokas, dalyvavo Sąjūdžio garbės pirmininkas Vytautas Landsbergis, europarlamentarė Margarita Starkevičiūtė, pirmojo nepriklausomos Čečėnijos prezidento Džocharo Dudajevo našlė Ala Dudajeva, Čečėnijos atstovė Lietuvoje Aminat Saijeva, rajonų Sąjūdžio padalinių atstovai.


Ar KGB šmėkla tebeklaidžioja po Europą?

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Svečias iš Vokietijos Giunteris
Bormanas dalijosi patirtimi
sprendžiant Rytų Vokietijos
saugumo informatorių problemą
Livijos Šidlauskaitės nuotraukos

Bolševikinės Rusijos, vėliau pasivadinusios Sovietų Sąjunga, pretenzijos buvo sunkiai įsivaizduojamos demokratinių šalių vadovams. Dangstydamasi gražiais šūkiais, kilniais ketinimais, ji 1940 metais aneksavo Baltijos šalis, po Antrojo pasaulinio karo nebeišvedė savo kariuomenės iš Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, Jugoslavijos... Šios šalys neteko savarankiškumo. Tai sukėlė aneksuotų šalių pasipriešinimą. Priešintis jėga atrodė beprasmiškas kraujo praliejimas. Tik vienai suomių tautai, susitelkusiai ties mirties ar gyvybės pasirinkimu, pavyko apsiginti. Kitų šalių pasipriešinimas vyko pogrindyje: vienų silpnesnis, kitų stipresnis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija