Atnaujintas 2006 balandžio 28 d.
Nr.32
(1432)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Krizė Kinijos komunistų partijoje:
20 mln. narių lanko bažnyčias ir šventyklas

Vis daugiau Kinijos komunistų partijos narių linksta į pogrindinį budizmą ar krikščionybę. Centro komitetas grasina „nusikaltusius“ išmesti iš partijos, tačiau jis yra bejėgis. Atsivertėliai dalijasi įspūdžiais.

Daugiau nei trečdalis iš 60 mln. Kinijos komunistų partijos narių (KKP) priklauso religinėms organizacijoms ir pusė jų – apie 10 mln. – nuolat dalyvauja religinėse apeigose. Centro komitetas nesirengia likti nuošalyje ir grasina išmesti iš partijos narius, nesilaikančius marksizmo ir ateizmo postulatų. O šie teisinasi ir sako: „Tikėjimas yra asmeninis reikalas, ir mes niekuomet neparsiduosime partijai“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija