Atnaujintas 2006 balandžio 28 d.
Nr.32
(1432)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Įspūdingos Atgailos pamaldos

Gieda Kvėdarnos parapijos
jaunimo chorai. Prie instrumento –
jo vadovė Orinta Auškalnytė

Kvėdarna. Parapijos klebonas kun. Julius Meškauskas stengiasi kuo daugiau jaunimo patraukti į bažnyčią. Jis palaiko glaudžius ryšius su abejomis Kvėdarnos miestelio mokyklomis: Kazimiero Jauniaus vidurine ir Prano Liatuko pradine mokykla, taip pat su pastarajai priklausančių Grimzdų bei Drobūkščių pradinio ugdymo skyriaus mokiniais ir mokytojais. Klebonas dažnai kviečiamas į mokyklų organizuojamus tautinius ir religinius renginius. O moksleiviai sekmadieniais dalyvauja šv. Mišiose: patarnauja, adoruoja, gieda Kvėdarnos bažnyčios jaunimo chore.


Vilkaviškio vyskupijoje

Alytaus dekanate

Nuoširdi pagarba padeda atpažinti žmogaus dieviškumą

Konferencijos organizatoriai
ir dalyviai: dvasininkai, muzikos
mokyklos mokytojai ir mokiniai,
„Dienos namų“ šeimų klubo
„Saulėgrąža“ atstovai

Alytus. Trečiąją Velykų dieną Šv.Angelų Sargų parapijos bažnyčioje iškilminga dvasinė konferencija tema „Prisikėlimo kelyje: asmuo, šeima, bendruomenė“ prasidėjo šv.Mišiomis, kurias aukojo dekanas kun. Arūnas Užupis kartu su diakonu Sauliumi Ruočkumi. Pamokslą sakė Marijampolės kolegijos dėstytojas, moralinės teologijos daktaras kun. Algirdas Petras Kanapka.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija