Atnaujintas 2006 balandžio 28 d.
Nr.32
(1432)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Naujieji kardinolai apie Bažnyčios uždavinius Prancūzijoje ir Ispanijoje

Mindaugas BUIKA

Toledo (Ispanija)
arkivyskupas kardinolas Antonijus
Kanisarezas Lovera

Pažymėtina, kad tarp 15 naujųjų Kardinolų kolegijos narių, kovo pabaigoje popiežiaus Benedikto XVI paskirtų jo vadovaujamoje pirmojoje konsistorijoje, daugumą sudaro europiečiai. Taigi kaip ir reikėjo tikėtis, iš Vidurio Europos šalies Vokietijos kilęs Šventasis Tėvas nori išlaikyti krikščioniškosios civilizacijos lopšio Europos svorį svarbiojoje pagalbinėje bažnytinio vadovavimo institucijoje, jo Bažnyčios senatu pavadintoje Kardinolų kolegijoje: dabar šimtas iš 193 pasaulio kardinolų ir šešiasdešimt iš 120 kardinolų elektorių yra iš Senojo kontinento.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija