Atnaujintas 2006 balandžio 28 d.
Nr.32
(1432)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pasaulinė gyvybės diena

Prof. habil. med. dr. Leonas Laimutis MAČIŪNAS,

Lietuvių katalikų mokslo akademijos Medicinos skyriaus pirmininkas,
Pasaulio gydytojų katalikų federacijos Europos asociacijų valdybos narys

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet paskutinį balandžio sekmadienį minime Pasaulinę gyvybės dieną. Ją minėdami visų pirma visuomet atsigręžiame į save – savo gyvybę, prisimindami savo tėvus, suteikusius mums šią gyvybę, gerbdami juos ir būdami jiems dėkingi, kad jie sugebėjo mus išsaugoti, užauginti, subrandinti, ir dabar mes galime džiaugtis savo gyvenimu, džiaugtis, jog gyvename. Antra vertus, po to tuoj mūsų žvilgsnis nukrypsta į Kūrėją, sukūrusį gyvybę, o tėvus paskyrusį būti tik Jo tarpininkais. Šią dieną prisimename ir tuos žmones, kurių gyvybė yra nuolatiniame pavojuje: karius ir visus tuos, kurie mus saugo nuo nenaudėlių, prisimename jų aukas gelbstinčius gydytojus, visus medicinos darbuotpjus – medicinos seseris, slaugytojus. Prisimename ir dar negimusią gyvybę, kurios taip pat tyko daugelis pavojų, kylančių iš ją suteikusių tėvų, iš įstatymų, kuriamų valdžioje esančių politikų, ir net gydytojų, naikinančių ją.


Jėzuje – neprilygstama atrama

Prieš dvidešimt metų pasaulį sudrebinusi Černobylio atominės elektrinės katastrofa į Amžinybę pašaukė tūkstančius žmonių ir dar didesnius jų pulkus suluošino bei sutrumpino jų gyvenimo laiką Žemėje.

Iš kai kurių šioje nelaimėje nukentėjusiųjų širdžių ir dabar dar gali kilti nebylus vidinis klyksmas: „Kodėl tai atsitiko mums? Kur buvo Dievas, kai mus ištiko toji mirtinai pavojinga radiacija?“

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija