Atnaujintas 2006 balandžio 28 d.
Nr.32
(1432)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Sąjūdis privalo siekti teisingumo

Dabar daugelis sako, kad Sąjūdis atkūrė Lietuvos nepriklausomybę ir jo funkcija baigta. Deja, taip nėra ir negali būti, nes Sąjūdžio tikslas buvo sukurti teisingą Lietuvą, užtikrinančią gerovę kiekvienam piliečiui. Kol to nėra, Sąjūdis visomis išgalėmis turi kovoti ir siekti savo tikslo telkdamas visas visuomenines organizacijas, tautos šviesuolius, aktyvius piliečius, tėvynės patriotus. Nenoriu analizuoti mūsų valstybę ištikusios krizės, jos priežasčių ir chaoso, kuriame gyvename.


Ar Lietuvai reikalinga tikroji politika?

Šiandien politologai jau garsiai kalba, kad Lietuvą apėmusi gili depresija, kad žmonės prarado pasitikėjimą beveik viskuo: valdžios institucijomis, partijomis, politikais, policija, teismais ir t.t.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija