Atnaujintas 2006 balandžio 28 d.
Nr.32
(1432)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Viešnios Pastoraciniame centre

Balandžio 6 dieną Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre vyko seminaras vyskupijos tikybos mokytojams „Aktyvieji mokymo metodai tikybos pamokose“ (patirtis Lenkijos mokyklose), kurį vedė viešnios iš Lenkijos: s. dr Barbara Pilar, SAC, Elko vyskupijos katechetikos centro vadovė, ir Zuzana Holubovič, Edukacinio ekologinio centro vadovė. Seminaro metu turėjome galimybę susipažinti su tikybos mokymu Lenkijos mokyklose.


Našlės – ne vienišos

Jau kuris laikas Kaune veikia miesto Moterų našlių klubas. Jį subūrė ir jam vadovauja ilgametė medicinos darbuotoja, našlė Nijolė Masaitienė. Ji pasakojo, kad klubas vienija apie šimtą našlių, kurios šiame klube suranda nemažai savo likimo draugių, bendraminčių, su kuriomis gera pabūti, pabendrauti, pažymėti religines, tautines ar asmenines šventes, išgerti arbatos ar kavos puodelį, pasidalyti savo gyvenimo džiaugsmais bei rūpesčiais.


Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje

Balandžio 1 dieną Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje buvo surengta seminaristų tėvų diena. Tokia diena seminarijoje organizuojama jau antrą kartą – norima, kad seminaristų tėvai susipažintų tiek su seminarija, tiek ir tarpusavyje, palaikytų vieni su kitais ryšius, susibičiuliautų. Iš pradžių su seminaristų tėvais susitiko vadovybės nariai: rektorius kun. Robertas Šalaševičius, dvasios tėvas Rimgaudas Šiūlys ir ugdytojas kun. Jurgis Vitkovski.


Maldininkų kelionė pėsčiomis su kryžiumi

(Lietuva – Baltarusija – Ukraina – Vengrija – Austrija – Italija – Izraelis)

Lietuvos maldininkai pėsčiomis
nešę kryžių į Vatikaną 2003 metais

Mieli broliai ir seserys!

Prašant Dievo gailestingumo sau bei visam pasauliui ir minint didžiojo piligrimo popiežiaus Jono Pauliaus II pirmąsias mirties metines, gegužės 5 dieną organizuojama maldininkų kelionė pėsčiomis iš Kryžių kalno į Jeruzalę atsiteisimo Dievui už mūsų nuodėmes, krikščionių vienybę ir taiką bei ramybę visame pasaulyje. Kelionės pradžia – gegužės 5 d. Kryžių kalne, kur Šiaulių vyskupas E.Bartulis 8 val. aukos šv. Mišias. Gegužės 8 d. 8 val. šv. Mišias Šiluvoje aukos arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, gegužės 19 d. 8 val. šv. Mišias Jašiūnuose aukos vyskupas Juozas Tunaitis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija