Atnaujintas 2006 balandžio 28 d.
Nr.32
(1432)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Našlės – ne vienišos

Jau kuris laikas Kaune veikia miesto Moterų našlių klubas. Jį subūrė ir jam vadovauja ilgametė medicinos darbuotoja, našlė Nijolė Masaitienė. Ji pasakojo, kad klubas vienija apie šimtą našlių, kurios šiame klube suranda nemažai savo likimo draugių, bendraminčių, su kuriomis gera pabūti, pabendrauti, pažymėti religines, tautines ar asmenines šventes, išgerti arbatos ar kavos puodelį, pasidalyti savo gyvenimo džiaugsmais bei rūpesčiais. Savo būstinės našlės dar neturi, tad į savuosius susitikimus jos renkasi erdviame N.Masaitienės bute. Žinoma, paprastai sueina, suvažiuoja ne visas šimtas, o gal tik keliolika, vieną kartą daugiau, kitą mažiau, bet svarbu, kad moterys čia randa daug šilumos ir bendrų interesų. Ypač aktyvios Šilainių mikrorajono, kur gyvena N.Masaitienė, moterys, nors į šiuos namus kelią randa ir našlės iš kitų miesto vietovių, iš Kauno rajono. Yra pagyvenusiųjų našlių, yra, deja, ir jauno amžiaus. Visos jos susirinkimuose nenuobodžiauja. Dar ir todėl, kad į juos kviečiami pasisvečiuoti, papasakoti ką nors įdomaus įvairių profesijų, užsiėmimų bei pomėgių žmonės. Pavyzdžiui, apie bites moterims įdomiai papasakojo bitininkas ir poetas Pranciškus Karosas, kiti svečiai dalijosi žiniomis apie naujus šiuolaikinius indus, įdomesnių, retesnių valgių gaminimą, madas ir kt.

Maža to, N.Masaitienė, būdama pati Nijolė, subūrė ir Nijolių klubą, kuriam taip pat ji, suprantama, visuomeniniais pagrindais, vadovauja. Ir čia vyksta įvairūs pokalbiai, susitikimai su įdomiais žmonėmis. Kai kada į vieną būrį sueina ir našlės, ir Nijolės, nes tarp našlių yra Nijolių, o tarp šių – našlių. Be to, Nijolės subūrė savo vokalinį ansamblį, kuriame geranoriškai vadovauja jų bičiulis Mečislovas Miknevičius.

Neseniai abiejų klubų moterys savo veiklą paįvairino dar vienu įspūdingu renginiu. Jos dalyvavo Kauno ukrainiečių bendruomenės ir Našlių bei Nijolių klubų surengtoje bendroje draugystės vakaronėje, kuri įvyko Kauno įvairių tautų kultūrų centre, Senamiestyje. Ukrainiečių bendruomenės vadovė Večiaslava Kazačenko papasakojo, kad jie čia renkasi dažnai, repetuoja, kitaip gražiai pabendrauja. Ji priminė, kad ukrainiečiai – Rytų apeigų katalikai. Tad ir tą šventinę popietę skambėjo giesmės – Christos voskres (Kristus prisikėlė).

Renginio vedėja Bronė Rakitienė į sceną kvietė tautiniais drabužiais pasidabinusius ukrainiečių atlikėjus, kitus dalyvius. Skambėjo ukrainiečių dainos, trepsėjo šokėjai. Pastebėtina, kad savo gimtąją ukrainiečių kalbą iš savo tėvų perėmė ir vaikai – ne vienas jų ukrainietiškai padainavo, sakė eiles. Beje, ukrainiečiai padainavo ir lietuviškai – tai dar labiau sustiprino ryšį tarp abiejų tautų.

Benjaminas ŽULYS

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija