Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dėl VSD veiklos

Pareiškimas

Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, tirdamas Valstybės saugumo departamento veiklą bei diplomato V.Pociūno žūties aplinkybes, pateikė savo išvadas. Seimas joms pritarė ir, įvertindamas departamento darbo trūkumus bei nacionaliniam saugumui iškilusias grėsmes, priėmė sprendimą, kuriame pažymėjo, kad dabartinis generalinis direktorius nėra pajėgus tinkamai organizuoti departamento darbą ir jam vadovauti. Iš departamento buvo pašalinti pagrindiniai kontržvalgybos specialistai, nepatikimai ištirtos valstybės pareigūno V.Pociūno išsiuntimo ir žūties aplinkybės. VSD vadovybė atsisakė pateikti vykdomam parlamentiniam tyrimui Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto prašytas pažymas, tuo ignoruodama teisės aktais apibrėžtą atskaitomybę Seimui. Dokumentų naudojimą reglamentuojančios taisyklės neturi būti kliūtimi užtikrinant valstybės saugumą. Negalime nepaminėti to fakto, kad atsistatydinantis VSD generalinis direktorius įtrauktas į KGB rezervą Tautos Atgimimo laikotarpiu.

Saugumo departamente turi dirbti ypač patikimi – patriotinių nuostatų, aukštos kvalifikacijos, sąžiningumo ir atsakomybės Lietuvos piliečiai, nepriklausę KGB ir kitoms okupacinėms represinėms struktūroms. Negalima taikstytis su pavojinga Lietuvai ir naudinga Rusijai padėtimi, kai atsakingoms valstybės struktūroms vadovauja KGB rezervininkai, o nuo pareigų nušalinami sąžiningai Lietuvos valstybei tarnaujantys pareigūnai.

Prašome Lietuvos Respublikos Prezidentą neatidėliojant patenkinti dabartinio VSD generalinio direktoriaus atsistatydinimo pareiškimą, nesiejant laiko atžvilgiu atsistatydinimo priėmimo su naujo generalinio direktoriaus paskyrimu.

Lietuvos Sąjūdžio Taryba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija