Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Mirė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos
buvęs rektorius

A†A mons. Antanas Lapė

(1961-1996-2007)

 

Mons. teol. lic. Antanas Lapė

Sausio 8 dieną po ilgos, sunkios ligos mirė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius (2003-2006), teologijos licenciatas, monsinjoras Antanas Lapė.

Velionis gimė 1961 m. vasario 25 d. Priekulės parapijos Jokšų kaime iš Sibiro į Lietuvą grįžusių Sibiro tremtinių Antano Lapės ir Petronėlės Vaišnoraitės šeimoje. Tėvai šeimą sukūrė gyvendami tremtyje, Krasnojarsko krašte, Tasejevo rajono Karalnojės kaime. Grįžus iš tremties į Lietuvą, jiems nebuvo būsto apsigyventi tėviškėje, todėl turėjo kilnotis iš vienos vietos į kitą. Velionio giminaitis, tėvo pusbrolis kun. Alfonsas Lapė (1908-1984) – buvęs Kauno tarpdiecezines kunigų seminarijos rektorius. Mons. Antanas Lapė turėjo du brolius ir dvi seseris.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija