Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Atgaila ir apsivalymas?

Varšuvos arkivyskupas Stanislavas
Vielgusas ingreso dieną,
per iškilmingas šv. Mišias
Varšuvos arkikatedroje,
atsisakė pareigų
Reuters nuotrauka

Kaimyninėje Lenkijoje žiniasklaida, politikai, istorikai, pamiršę netgi svarbius politinius įvykius, netgi netikėtą ir nelauktą naftos tiekimo iš Rusijos nutraukimą, svarsto klausimą dėl kilusio skandalo, kai naujai paskirtas Varšuvos arkivyskupas Stanislavas Vielgusas savo ingreso dieną, per iškilmingas šv.Mišias Varšuvos arkikatedroje, atsisakė savo pareigų. Arkivyskupas prisipažino, jog komunistų valdymo laikais šnipinėjęs saugumui. Popiežius Benediktas XVI bemat priėmė tokį arkiv. S.Vielguso sprendimą ir vadovauti Varšuvos arkivyskupijai laikinai paliko kardinolą Juzefą Glempą.


Maskva vėl manipuliuoja

Kilus Maskvos ir Minsko konfliktui dėl Baltarusijos sprendimo uždėti solidžius muitų mokesčius per Baltarusijos teritoriją esantiems vamzdynams, transportuojantiems naftą į Lenkiją, Vokietiją ir kitas šalis, Kremlius reagavo žaibiškai: nuo praėjusio sekmadienio užsuko čiaupą ir nutraukė naftos tiekimą. Taigi Vladimiro Putino ir Aleksandro Lukašenkos rietenos smogė vos ne pusei Europos. Panikos kol kas nėra, nes Lenkijos vyriausybės atstovas pranešė, kad saugyklose sukaupta atsargų, kurių pakaks trims mėnesiams, o Vokietijai – pusei metų. Todėl tikimasi, kad Maskva vis tiek ras būdų palaužti Baltarusijos „blokadą“, nes jėgos pakankamai nelygios.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija