Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Pagerbti vyskupijos dvasininkai

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ

Iškilmės Panevėžio Katedroje.
Iš kairės: mons. Petras Baltuška,
nuncijus arkivyskupas Peteris
Stephanas Zurbrigenas,
Panevėžio vyskupas Jonas
Kauneckas ir vyskupas
emeritas Juozas Preikšas

Sausio 3 dieną Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje vyko iškilmingos šv. Mišios, skirtos keturiems svarbiems įvykiams: prisimintos pirmojo Panevėžio vyskupijos vyskupo Kazimiero Paltaroko 49-osios mirties metinės, penktosios vyskupo Jono Kaunecko – Panevėžio vyskupijos ganytojo metinės ir popiežiaus Benedikto XVI dėmesys Panevėžio vyskupijos dviem dvasininkams: Smilgių Šv. Jurgio bažnyčios klebonui kan. Broniui Antanaičiui suteiktas aukščiausias prelato laipsnis – jis tapo apaštaliniu protonotaru, o Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonui garbės kan. Petrui Baltuškai – monsinjoro titulas.


Vilniaus onkologijos instituto pacientams – nauja koplyčia

Justas Jasėnas,

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikas

2006 m. gruodžio 20 d. Vilniaus universiteto Onkologijos institute Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis Gailestingumo Motinos titulu iškilmingai pašventino naują koplyčią, kuri skiriama katalikų ligonių, jų artimųjų, ligoninės personalo sielovadai užtikrinti.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija