Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Popiežius užbaigė liturginį Kalėdų laikotarpį

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
krikštija Vatikano šveicarų
gvardiečių vado pulkininko
Elmaro Miaderio naujagimį

Viešpaties krikšto šventės prasmingumas

Praėjusį sekmadienį celebruodamas Viešpaties krikšto šventę popiežius Benediktas XVI užbaigė liturginių iškilmių kupiną Kalėdų laikotarpį, kuris buvo jau antrasis jo pontifikate. Po Apaštališkųjų rūmų Siksto koplyčioje aukotų šv. Mišių, kurių metu suteikė Krikšto sakramentą trylikai kūdikių, Šventasis Tėvas tradicinei šventadienio „Viešpaties angelas“ maldai susitiko su į Šv. Petro aikštę sugužėjusiais gausiais maldininkais, kuriems aiškino Kristaus krikšto Jordano upėje reikšmę ir ryšį su kiekvieno tikinčiojo krikštu.


Mirė Kongo kardinolas F.Etsu

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Frederikas Etsu-
Nzabis-Bamungvabis, CICM

Popiežius Benediktas XVI pareiškė užuojautą Kongo Demokratinės Respublikos katalikams dėl šalies sostinės Kinšasos arkivyskupo kardinolo Frederiko Etsu-Nzabio-Bamungvabio, CICM, mirties, kartu iškeldamas jo nuopelnus Bažnyčiai. „Meldžiu gailestingo Tėvo priimti į savo Karalystės šviesą ir ramybę šį ganytoją, kuris savo gyvenimą su entuziazmu ir savęs atsižadėjimu paskyrė Kristaus ir Jo Bažnyčios tarnystei“, – rašė Šventasis Tėvas. Jis taip pat pabrėžė, kad kardinolas ne tik skelbė Evangeliją, bet ir kaip „iškilus Afrikos sūnus“ rūpinosi viso kontinento žmonių gerove. 76 metų sulaukęs kardinolas F.Etsu mirė sausio 6 dieną Belgijos ligoninėje, į kurią buvo paguldytas dėl komplikacijų, susijusių su jį kankinusiu diabetu.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija