Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Žvėriškų tardymų „industrija“

Antanas MARČIULAITIS

XX amžius įėjo į pasaulio istoriją ne tik kaip sparčiai augančios ir klestinčios mokslo bei technikos pažangos, bet ir kaip didžiausios tironijos, išplėšusios iš gyvenimo dešimtis milijonų žmonių, amžius. Pirmojoje amžiaus pusėje į absoliučią valdžią įsibrovė dviejų supervalstybių tironai – Stalinas ir Hitleris. Paradoksalu, kad abiejų ir tikslai buvo vienodi: užgrobti kaimynines valstybes, naikinti jų intelektualines jėgas, intensyviai vykdyti pavergtų tautų genocidą ir taip plėsti savo hegemoniją. Hitlerio impozantiški užmojai, veržlus „Drang nach Osten“ baigėsi gėdingu pralaimėjimu: Niurnbergo teismas siaubingą „Drang“ pakeitė kartuvėmis, kuriose savo gyvenimą baigė didžiausi hitleriniai nusikaltėliai. Stalinas, dar prieš karą spėjęs savo valdomoje imperijoje sunaikinti milijonus nekaltų žmonių, kažkodėl išvengė panašios bausmės. Todėl, apkvaitęs nuo pergalės prieš hitlerizmą ir matydamas pasaulio valstybių abejingumą teroro akcijoms, dar labiau suintensyvino ir išplėtė pavergtų tautų genocidą. Savo neribotu žiaurumu ir paranojišku įtarimu įskiepijęs visuomenės ir bendražygių sąmonėje baimė kultą, Stalinas privertė visus besąlygiškai paklusti jo valiai.


Turiu pajėgti

Tėvyne Lietuva, ar aš ištversiu, ar nebus man per sunku nešti per gyvenimą Tave, Tavo kalbą, Tavo vargus ir kančias, Tavo džiaugsmus ir žygdarbius, Tavo didžiulę meilę? Juk meilė Tau – didelė, o mano širdis – maža. Ar nesprogs mano maža širdis nuo didelės meilės Tau, Lietuva? Ar neparklupsiu, ar ištversiu, kada aplinkui tiek pavojų tyko, ar nunešiu Tave, Tėvyne, Tavo kalbą, Tavo meilę į kitas kartas? Ar sugebėsiu Tavo likimo, laisvės, jei to reikėtų, būti gynėju, Tavo istorijos saugotoju ir teisingu jos vertintoju? O norėčiau toks būti. Ir stengsiuosi toks būti. Kitos išeities nėra, jei noriu, kad Tu, Tėvyne, būtum…

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija