Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dėl padėties VSD

 Atlanto sutarties Lietuvos bendrija (LATA),

- pastebėdama, kad vienos iš NATO valstybių – Lietuvos specialiosios tarnybos – Valstybės saugumo departamento (VSD) veikla turi būti orientuota tik į tiesiogiai įstatymais priskirtų ir pagal tarptautinius susitarimus NATO ar ES jai deleguotų svarbių funkcijų atlikimą;

- atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atlikto VSD veiklos parlamentinio tyrimo išvadą ir 2006-12-19 Lietuvos Respublikos Seimo priimtame nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atlikto Valstybės saugumo departamento veiklos parlamentinio tyrimo išvados” nurodytus LR VSD veiklos trūkumus bei įvardytus atsakingus asmenis: LR VSD generalinį direktorių Arvydą Pocių ir visą LR VSD vadovybę;

- ragina Lietuvos Respublikos Prezidentą Valdą Adamkų kaip įmanoma skubiau pasinaudoti jam įstatymų suteiktais įgaliojimais ir, Lietuvos Respublikos Seimui pritarus, paskirti naują LR VSD generalinį direktorių, o naujam LR VSD generaliniam direktoriui, pateikus jo pavaduotojų kandidatūras, paskirti ir LR VSD generalinio direktoriaus pavaduotojus.

Audrius SKAISTYS,
LATA visuotinio susirinkimo pirmininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija