Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Aptarė aktualius dekanato reikalus

Šilalės parapijos namuose
aktualius bažnytinius reikalus aptaria
(iš dešinės): vyskupas Jonas Boruta,
SJ, kan. Rimantas Gudlinkis
ir Šilalės parapijos klebonas
dekanas kun. Stasys Toleikis

Siekdamas sustiprinti jaunimo religinį auklėjimą šeimose ir mokyklose, vaikų rengimą Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui, parapijų katechetinei bei Šeimos centrų veiklai tobulinti, Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta, SJ, jau nebe pirmi metai Advento metu imasi iniciatyvos su šia misija apsilankyti visuose vyskupijos dekanatuose ir susitikti su kunigais, tikybos mokytojais, parapijų katechetais ir Šeimos centrų darbuotojais.

Baigiantis Adventui, vysk. J.Boruta lankėsi ir Šilalės dekanate. Į Šilalės parapijos namus, kur vyko šis susitikimas, kartu su vysk. J Boruta atvyko ir Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kanauninkas Rimantas Gudlinkis. Pirmiausia vyskupas susitiko su Šilalės dekanato parapijų klebonais ir kunigais, aptarė aktualius bažnytinius reikalus.

Po pietų vysk. J.Boruta ir kan. R.Gudlinkis susitiko su rajono tikybos mokytojais, parapijų katechetais ir Šilalės šeimos centro vadovais. Kalbėjosi apie naujas tikybos mokymo programas. Tikybos mokytojai išsakė savo nuomones, pasidalijo tikybos dėstymo patirtimi bei kai kuriomis iškylančiomis problemomis.

Apie Šilalės šeimos centro veiklą rengiant jaunavedžius Santuokos sakramentui kalbėjo šio centro darbuotoja Salomėja Trakšelienė.

Kan. R.Gudlinkis pabrėžė, kad Šilalės rajone 60 proc. moksleivių renkasi ne etikos, bet tikybos pamokas. Jis taip pat kalbėjo ir apie ateinančią vasarą Klaipėdoje vyksiančias visos Lietuvos katalikiško jaunimo dienas, kvietė ir šilališkius kuo gausiau jose dalyvauti ir tam jau dabar pradėti ruoštis.

Susitikime dalyvavo ir tuo metu Šilalėje svečiavusi Seimo narė Vilija Aleknaitė–Abramikienė. Ji pasidžiaugė vysk. J.Borutos, dekanato kunigų, tikybos mokytojų, parapijų katechetų ir Šeimos centro vaisinga veikla diegiant jaunimui ir besikuriančioms šeimoms dvasines vertybes.

Vakare vyskupas J.Boruta, SJ, Šilalės Šv.Pranciškaus bažnyčioje aukojo šv.Mišias ir pasakė homiliją.

Saulius PRANEVIČIUS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija