Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Mons. J.Juodelio atminimo įamžinimas

Paminklas ant mons. Jono
Juodelio kapo

Atminimo lenta mons. Jonui Juodeliui

Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje sausio 8-ąją vyko šv. Mišios už prieš metus į amžinybę išėjusį monsinjorą Joną Juodelį. Jas aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, vyskupas emeritas Juozas Preikšas, dalyvavo nemažai kunigų ir tikinčiųjų.

Po šv. Mišių visi aplankė monsinjoro kapą šventoriuje, kur vyskupas J.Kauneckas pašventino jo atminimui skirtą antkapinį paminklą. Šio puikaus kūrinio autorius – garsus skulptorius panevėžietis Algimantas Vytėnas.

Paskui buvo atidengta atminimo lenta ant klebonijos, kur paskutiniuosius šešiolika metų gyveno mons. J.Juodelis, sienos. Lentą, skirtą Panevėžio garbės piliečiui įamžinti ir padarytą miesto biudžeto lėšomis, atidengė vyskupas J.Kauneckas ir Aukštaitijos sostinės meras Vitas Matuzas.

Bronius VERTELKA

Panevėžys

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija