Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šventė kartu su vyskupu

Vyskupas Jonas Kauneckas
per Kūčių vakarienęs
su Nakvynės namų gyventojais

Kartu su radusiais laikiną pastogę Nakvynės namuose, atėjusiais į Kristaus Karaliaus Katedros parapijos salę tikinčiaisiais Kūčių vakarienę valgė ir Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Taip su ganytoju Kūčias šventė apie 150 žmonių. Ant stalų buvo išdėliota įvairių valgių. Kas liko neparagauta, ragino neštis namo. Kad ir Kalėdos būtų sočios.

Pirmiausia vyskupas susitiko su tais, kurie nebeturi savo namų. Vieni jų būstus prarado nepasisekus verslui ar negrąžinus laiku bankui paskolas, kiti tiesiog juos pragėrė. Ganytojas šnekino Nakvynės namų įnamius, kiekvieną jų pasveikino švenčių proga, dalijo kalėdaičius. Nelaimėliams čia ištverti žiemą būna lengviau, nes neišvaro į gatvę, o vasarą leidžia tiktai pernakvoti.

Švęsti Kūčių į Kristaus Karaliaus Katedros parapijos salę atėjo ne vien šios šventovės kunigai, elgetaujantys ar šiaip vargo prispausti žmonės, bet ir vieniši panevėžiečiai, kad pabūtų būryje, nesijaustų nereikalingi ir vieniši. Rengti tokią šventinę vakarienę čia tapo tradicija. Ir šį kartą nė vienas svečias nebuvo atstumtas. Visi iš vyskupo rankų ėmė kalėdaičius, ganytojas kiekvienam linkėjo asmeninės laimės ir sveikatos, atminimui dalijo kalėdinius paveikslėlius su savo parašu. Parapijos salėje vyravo tokia dvasia, tarsi joje už Kūčių stalo būtų susėdę vienos šeimos nariai.

Bronius VERTELKA

Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija