Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Trys Karaliai buvo su vaikais

Lietuvos kariuomenės
Juozo Vitkaus inžinerinio
bataliono kariai vaišina
kareiviška koše

Vargonininkas Vytautas Mašliakas
(trečias iš dešinės) su žmona
Danute, dukra Aušra, sūnumi
Sauliumi ir aštuoniais vaikaičiais.
Dešinėje – Alė Jurgaitienė
Agnės JURGAITYTĖS nuotraukos

AUKŠTOJI PANEMUNĖ. Trijų Karalių šventė iškilmingai, su gera nuotaika buvo paminėta Kaune, Aukštosios Panemunės Švenčiausiosios Mergelės Marijos Vardo parapijoje. Ta pačia proga bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už šeimas ir vaikus.

Šalia bažnyčios jau kuris laikas gyvuoja Šeimos parkas, kuriame įrengtas stendas su linkėjimais ir pamąstymais apie meilę, dorą, gerumą. Šviesūs žodžiai apie šias savybes surašyti ir ant žemės išdėliotų akmenėlių, kitų akcentų. „Meilė kantri, meilė maloninga, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta“, – sakoma viename tekste.

Per šv. Mišias bažnyčios klebonas kan. Deimantas Brogys kvietė geriau pažinti Jėzų, priimti Dievo meilę, daryti vieni kitiems gera. Juk Dievas pirmas žengia žmogaus link, ištiesia mums rankas dieviškojo Kūdikėlio asmenyje, kad jį paimtume, apglėbtume, priglaustume prie širdies ir mylėtume. Mums tereikia vieno – ištiesti savąsias rankas, kad Dievas, anuomet tapęs Kūdikiu, mums artimu ir mylimu, priglustų prie mūsų širdžių. Kunigas pakvietė padėti savo širdžių dovanas ant altoriaus, kaip kadaise trys išminčiai Kasparas, Melchioras ir Baltazaras atnešė savo dovanas – aukso, smilkalų bei miros – gimusiam Kūdikiui. Po šv. Mišių atėjusiesiems parapijiečiams buvo dalijami pašventinti kreidos gabalėliai – jais parėję į namus tikintieji ant savo namų durų rašė tris simbolines raides su kryželiais – +K +M +B. Tai daugybę metų gyvuojanti tradicija, kuri neišblėso iki šių dienų ir toliau stiprina tikėjimą.

Iš bažnyčios tikintieji – suaugusieji, vaikai, visos šeimos – ėjo į greta esančią šv. Mato vidurinę mokyklą. Čia iškilmė buvo pratęsta šeimų ir vaikų švente. Tai jau ketvirtoji tokia kasmetė akcija, pavadinta „Gerumas mus vienija“. Ji vyko visą praeitą adventinį laikotarpį įvairiais renginiais, o dabar persikėlė į šią mokyklą, kur susirinko daug įvairaus amžiaus vaikų, jų tėvelių, senelių. Akcijos organizatoriai – parapijos „Caritas“ bendruomenė, o rėmėjai – Seimo narė Vida Marija Čigriejienė, Panemunės katalikių moterų draugijos pirmininkė, verslininkė Krikščionių demokratų partijos aktyvistė Alė Jurgaitienė (beje, kažkada baigusi kaip tik šią mokyklą). Ši moteris už savo lėšas pirko vaikams saldainių, kitko, su savo bendramintėmis uoliai rengė šeimos ir vaikučių šventę. Buvo paruošta šimtas dovanėlių, tad neapdovanotų vaikų neliko. Mažosios Eglė, Miglė, Megė, gavusios dovanėlių, tarpusavyje linksmai čiauškėjo, su kitais bendraamžiais sukosi ratelyje. Neliko nuošalyje ir kan. D.Brogys, Panemunės bei Vaišvydavos bendruomenių centrų vadovai Gediminas Žukauskas, Audrius Radvilavičius, kiti svečiai.

Buvo prisiminta ir tėvų pareiga vaikams, geras pavyzdys jiems, pamaldumas. Ne viena čia atėjusi šeima gyvena nelengvai, patiria vienokių ir kitokių sunkumų, tačiau nepraranda vilties, kad ateinanti diena bus šviesesnė, skaidresnė. Susikibę rankomis visi sukalbėjo bendrą maldą. Buvo pabrėžtas vienas iš Katalikių moterų draugijos tikslų – puoselėti krikščioniškos šeimos tradicijas ir tarpusavio supratimą.

Be savų atsineštų vaišių, visi dalyviai buvo vaišinami Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerinio bataliono karių atvežta kareiviška koše. Jo vadas plk. ltn. Česlovas Rimantas Černiauskas – irgi vienas iš šventės rėmėjų. Bažnyčioje, o vėliau – mokykloje per šventę grojo fleitininkė, Kauno J.Naujalio muzikos gimnazijos bei Kauno pirmosios muzikos mokyklos dėstytoja doc. Lidija Gomolickaitė-Grudzinskaitė.

Šios mokyklos tikybos mokytoja, „Caritas“ savanorė Kristina Česnavičiūtė, kiti šventės dalyviai džiaugėsi, kad pastangos ją rengiant labai pasiteisinusios. O svarbiausia, kad buvo patenkinti vaikai.

Benjaminas ŽULYS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija