Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Auginkime savyje tyrą širdį

Renginio dalyviai ir svečiai

– Kas jūs? Angelai? Tai jūs
galite man papasakoti
apie Dievą? – klausė
Lina angelėlio Audriaus

Teatro studijos aktoriai rodo
spektaklį simbolių kalba

Visus sužavėjo šventinis tortas

Kalėdų Senelis – vadovas
Gintaras – bendrauja su vaikais.
Už jų – dailės mokytoja Vaiva
Autoriaus nuotraukos

ALEKSOTAS. Jau penkerius metus Aleksoto Šv. Kazimiero parapijoje aktyviai vykdoma Vaikų ir jaunimo globos bei ugdymo programa. Joje dalyvauja vaikai ir paaugliai nuo 4 iki 16 metų. 2006 metų rudens sezoną jų buvo per 50. Šis sezonas buvo neįprastai ilgas – prasidėjo rugsėjo pirmomis dienomis, o baigėsi tik gruodžio 30 dieną tradiciniu vaikų pasirodymu tėvams ir svečiams.

– Kas jūs? Angelai? Tai jūs galite man papasakoti apie Dievą? – taip prasidėjo apie 40 minučių trukęs pasirodymas. Programoje vaikai giedojo kalėdines giesmes (vadovė Imelda), mažieji angeliukai ir vyresnės mergaitės šoko šokius (vadovė Silvija), teatro studijos aktoriai parodė spektaklį simbolių kalba (vadovė Lina).

Šis rudens sezonas atnešė daug pokyčių į Vaikų ir jaunimo globos bei ugdymo programos dalyvių gyvenimą. Pailgėjo susitikimų laikas. Jie prasideda 9 valandą šv. Mišiomis Šv. Kazimiero bažnyčioje, kurių metu vaikai gieda chore, o baigiasi 17 valandą. „Caritas“ moterys, vaikų meiliai vadinamos močiulytėmis, jau du kartus per dieną paruošia valgyti – pusryčius ir pietus. Kaip visada, sezono metu vyko įvairūs užsiėmimai – katechezės, dailės, šokio, teatro studijos. Tačiau vaikai turėjo naujų vadovų: dailės mokytoją Vaivą, kurios rūpesčiu senojoje Aleksoto bažnyčioje surengta daug parodėlių, vadovą Gintarą, kuris organizavo vaikams šią vasarą 17 kilometrų žygį pėsčiomis į Kačerginę palei Nemuno krantą, taip pat mažųjų grupės vadovą Artūrą. Ženkliai pasikeitė bažnytėlės aplinka. Vyresnieji vaikai įrengė žaislų kambarį, kuriame žaidžia mažieji vaikai. Šie žaislai, kaip ir didelė siunta maisto bei priemonių užsiėmimams, kun. Renato Abeni rūpesčiu buvo gauti iš Italijos. Įrengtas pašto kampelis, kur vaikai ir vadovai rašo laiškus vieni kitiems. Įrengta vieta katechezei. Kauno kunigų seminarijos vicerektoriaus kun. Rimo Skinkaičio dėka buvo gauta baldų – spintų, stalų, kėdžių, taip reikalingų vaikų užsiėmimams.

Programa finansuojama iš Kauno miesto savivaldybės konkurso būdu gautos paramos bei antra tiek – iš rėmėjų lėšų. Dalis rėmėjų dalyvavo vaikų surengtoje šventėje, dalis negalėjo atvykti. Vaikai nuoširdžiai jiems dėkojo.

Po pasirodymo visi šventės dalyviai – ir vaikai, ir svečiai – buvo pakviesti prie baltomis staltiesėmis užklotų ir gausiai vaišėmis nukrautų stalų. Vaišes palaimino Aleksoto šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Kęstutis Bekasovas. Kiek vėliau į senąją bažnytėlę buvo įneštas vaikus ir visus susirinkusiuosius sužavėjęs milžiniškas tortas, kurio jie tą vakarą nesugebėjo įveikti. O kokios Kalėdos be Kalėdų Senelio ir dovanų! Jo pasirodymas sukėlė dar vieną džiaugsmo bangą. Visi šventėje dalyvavę vaikai gavo po nemažą maišelį dovanų – žaislų, knygų bei rašymo reikmenų ir išgirdo asmeninį Kalėdų Senelio palinkėjimą. Beje, Aleksoto darželio-pradinės mokyklos auklėtiniai taip pat surinko ir „Caritas“ globojamiems vaikams perdavė savo dovanų rinkinius. Šventę nuspalvino jos pradžioje nuskambėję žodžiai: „Kalėdų metą įprasta linkėti gražiausių dalykų. Mes nelinkime. Mes sakome: nelaukime, šiandien, dabar atleiskime ir susitaikykime. Nereikia atidėlioti. Braukimės per egoizmo brūzgynus auginti savyje tyrą širdį. Ir bus šventė!“ Ir buvo šventė.

Artūras Šulcas

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija