Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Atostogos tėviškėje

Po šv. Mišių kun. Andrius
Vaitkevičius (viduryje)
su parapijos kunigais

Gargždų Šv. arkangelo Mykolo
bažnyčioje gieda „Vaivorykštės“
gimnazijos mergaičių choras

GARGŽDAI. Šventinių atostogų buvo grįžęs pirmus metus Romoje studijuojantis kun. Andrius Vaitkevičius. Prieš vėl išvykdamas į Romą, jis kartu su parapijos kunigais koncelebravo šv. Mišias gimtųjų Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Tą vakarą per šv. Mišias giedojo Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mergaičių choras. Atsisveikindami Gargždų ateitininkai kunigui Andriui įteikė gėlių, giesme palinkėjo Dievo palaimos kelionėje ir studijose. Jis yra buvęs aktyvus Gargždų kuopos ateitininkas, o po kunigystės šventimų Telšių vyskupas buvo jį paskyręs vyskupijos ateitininkų dvasios vadu.

Kazimiera Sipienė

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija