Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijoje

Jonavos dekanate

Gerumo akcija

Jonavos parapijos „Caritas“
darbuotojos su klebonu
kun. Sigitu Bitkausku (kairėje)

Jonava. Paskutinį 2006 metų sekmadienį per 12 val. šv. Mišias Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje buvo meldžiamasi už dekanato „Caritas“ darbuotojas. Joms šiemet teko labai sunkus darbas – maisto produktų dalijimas remtinų šeimų nariams. Parapijoje dirba 11 garbingo amžiaus „Caritas“ savanorių, dekanato „Caritas“ reikalų vedėja – Vlada Biknienė, o parapijos – Aleksandra Kazlauskienė. Paramai gauti užsiregistravę per 1000 šeimų. Tad labai sunku moterims jas aptarnauti. Neretai pačioms teko padėti iškrauti kruopas, miltus, paskui visą savaitę kas mėnesį su Socialinio skyriaus darbuotoja juos dalyti. Maisto produktams iškrauti ir saugoti parapijoje nėra tinkamų sąlygų, todėl toliau taip dirbti karitietės nebegali. Ne visi, gaunantys paramą, buvo dėkingi, kartais grubiai reikalaudavo to, ko nebuvo gauta – aliejaus ar cukraus. Kai kas visai nepasiėmė produktų. Dabar su Jonavos savivaldybės Socialinės rūpybos skyriaus darbuotojais bus ieškoma geresnės vietos maisto produktams šiais metais saugoti ir dalyti. Be maisto produktų dalijimo, karitietės dar teikia paramą drabužiais, padeda nukentėjusiems nuo gaisrų, grįžusiems iš įkalinimo vietų, nakvynės namų gyventojams. Karitietės su Marijos legiono narėmis lanko šeimas, pakviečia į bažnyčią. Kai kurie iš jų paskui noriai pasiruošia sakramentams. Moterys nuolat dalyvauja seminaruose, projektuose, organizuoja akcijas. Kasmet prieš šv. Kalėdas, šv. Velykas skelbiamos „Gerumo akcijos“. Iš parapijiečių suneštų produktų paruošiami paketai ir išdalijami vargšams Kūčių vakarienei, šv. Velykų stalui.

Dekanato „Caritas“ direktorius dekanas klebonas kun. Sigitas Bitkauskas aktyviausioms dekanato karitietėms įteikė padėkos raštus ir kiekvienai po knygą. Po šv. Mišių „Caritas“ darbuotojai susirinko į agapę, kur pasivaišino, pabendravo, aptarė tolesnės veiklos planus, dėkojo dekanui už jų darbo įvertinimą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija