Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Apšviesta bažnyčia

Vertingą dovaną gavo parapijiečiai šv. Kalėdų proga. Paskutinę savaitę prieš šventes buvo įrengtas Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios apšvietimas. Galingi šviestuvai apšvietė bokštus, šventorių. Gražiausiais ornamentais šviesa pro langus prasiskverbė į bažnyčios vidų. Kad ir iš kurios pusės atkeliautum į Jonavą, pirmiausia dabar pamatai baltą lyg gulbę bažnyčią, kuri anksčiau nebuvo pastebima. Artimiausiu metu prie bažnyčios bus įrengtos stebėjimo kameros, kurios veiks visą parą. Tai labai svarbu, nes praėjusiais metais net tris kartus piktadariai „šeimininkavo“ šventoriuje, pridarė daug žalos.

Felicija Lankelienė

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija