Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Malonus pabuvimas

Jau tapo tradicija kasmet prieš šv. Kalėdas eiti aplankyti Alytaus kūdikių globos namų. Taip ir pernai mes, Alytaus jaunieji šauliai, nuvykome į miesto kūdikių globos namus. Sutikę ten malonias auklėtojas, kurios į salę atvedė vaikučius, nudžiugome. Rodos, ne veltui mes ten atėjome. Vaikai, pamatę mus, nustebo. „Kas čia mus aplankė?“ – nuskambėjo iš vieno vaiko lūpų. Pažaidę su jais, pasiklausėme jų dainelių ir patys padainavome dainų, kurias prisiminėme, kaip jas mums, mažiems, dainavo mamos. Pavaišinome mažuosius saldumynais. Vaikučiai buvo labai laimingi, kad juos aplankė „kareivukai“. Nors vaikai ir auga globos namuose, jie visada šypsosi. Pabuvę su jais supratome, kaip jiems trūksta meilės, jie taip meiliai glaudėsi prie mūsų, lyg mes ir būtume tie jų išsvajotieji tėvai. Su dideliu širdies skausmu palikome globos namus. Mums labai patiko su vaikais būti.

Justinas Želnia,
Alytaus jaunųjų 8-os kuopos 1 būrio vadas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija