Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Morta, kas tu?..

Paėmus į rankas 2006 m. gruodžio 27 d. laikraščio „15 min.“ numerį, iš karto dėmesį patraukė pavadinimas didelėmis raidėmis „Kalėdinė Mortos misija“. Pagalvojau, sužinosiu kažką nauja apie Lietuvos karaliaus Mindaugo žmoną Mortą. Tą karalienę, kurios pieštų portretų ilgai ieškojau senose ir naujose knygose, albumuose. Iš kelių dailininkų pieštų karalienės Mortos portretų pagaliau su bendraautore istorijos mokytoja eksperte Jūrate Šačkute V klasės istorijos vadovėliui „Tėvynės istorijos puslapiai“ iliustruoti atrinkome dailininkės Janinos Malinauskaitės pieštą Mindaugo žmonos Mortos portretą. Jame matome Mortą – karalienę. Greta portreto pateikėme paragrafo papildomą tekstą – rašytojo Anatolijaus Kairio istorinės poemos „Karūna“ Mortos žodžius: „Po karūna visi laimėjimai/ daug gražesni tikresni atrodo./ Be jos nebuvo ateities vaikams –/ dabar bus sostas, karalystė, vardas./ Gal šis naujasis ženklas – karūna –/suteiks tau, Mindaugai, nemirtingumą,/ o mūsų mylimiems sūnums – stiprybę./ Norėjai būt karalius – ir esi“ („O karūna!“). Tą patį paragrafą „Mindaugo krikštas ir karūnavimas“ iliustravome ir dailininko Adolfo Valeškos kūriniu „Mindaugo krikštas“, kuriame vaizduojama, kaip Rygos arkivyskupas krikštija Mindaugą, greta kurio matome žmoną Mortą ir jų sūnus Ruklį ir Rupeikį.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Mindaugo krikšto ir jo karūnavimo pirmuoju Lietuvos karaliumi scenos mano vaizduotėje susikūrė iš vaikystės dienomis skaitytų knygelių ir prieškario mokyklinių vadovėlių pradinukams. Nuo šių dviejų įvykių manyje neatsiejamas ir Mortos vardas. Tai mano, senosios kartos atstovo, vaizduotė.

Ją sudrumstė, tačiau nepakeitė, gruodžio 27 dienos „15 min.“ laikraščio straipsnio tema „Kalėdinė Mortos misija“. Jame rašoma apie Vilniaus Bernardinų bažnyčioje įrengtą gyvąją prakartėlę, kurioje gyvena asiliukė Morta bei dvi avelės. Perskaičiau šį straipsnį ir užmetus akį į jo iliustracijas toptelėjo mintis: ar penktokėliai, po kalėdinių atostogų sugrįžę į klasę, nepaklaus savo istorijos mokytojos, kas gi ta Morta – karalienė ar asiliukė?.. Iš čia kyla ir antras klausimas – ką gi atsakys mokytoja?

Šio atsakymo nežinau. Pabandykite atsakyti jūs patys.

Doc. Stanislovas STAŠAITIS,
Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos didaktikos katedra

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija