Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Tokie žodžiai netinka prie kryžiaus

Niekada mes, lietuviai, nepamiršime tos baisios Sausio 13-osios! Dieve, duok šiems žuvusiesiems amžiną ramybę savo karalystėje.

Prie Televizijos bokšto Vilniuje pastatytas gražus koplytstulpis Sausio 13-osios aukoms atminti. Ten dažnai žmonės nulenkia galvą, sukalba maldą. Tik kokie žodžiai parašyti ant koplytstulpio? Ogi šie: „Tėve, neatleisk jiems, nes jie žinojo, ką darė...“

Kaip galima tokioje vietoje tokius rašyti! Žmonės nuolatos lanko tą vietą prie Televizijos bokšto, kur pastatytas koplytstulpis. Mes tapome pikti, žiaurūs, bet vis tiek nesuvokiama, kai ant koplytstulpio yra tokie žodžiai. Nejau mes, lietuviai, visai nemąstome ir nesuvokiame šių žodžių prasmės? Negana to, kad kapinėse ant paminklų parašome visokių prakeiksmo žodžių, o čia juk tokia įsimintina, brangi vieta.

Kodėl negalėjo būti kad ir šie žodžiai: „Dieve, atleisk jiems, nors jie žinojo, ką darė...“ Tikrai nebus nė vienam artimajam geriau, jei tokie pikti žodžiai užrašyti; žmogus negali būti toks piktas. Juk mes, krikščionys, turime būti visiems atlaidūs. Ir, aišku, visai nesiderina kryžius ir tie žodžiai.

Dar būtų įdomu sužinoti, kas drįso tokius žodžius išrėžti ant kryžiaus?

Ieva S.

Redakcijos prierašas. Nepamirškime, kad minėtas tekstas ant koplytstulpio parašytas sausio agresijos, t.y. karo sąlygomis. Juk Dievas atleidžia tik tiems, kurie prašo atleidimo ir atlieka atgailą už savo blogus darbus, todėl tie žodžiai, rašyti neįprastomis aplinkybėmis, visai suprantami ir pateisinami.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija