Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dovanokim po lašelį šilumos

Daug kas veikia jauno žmogaus gyvenimą: tėvai, mokykloje įgytos žinios, išsilavinimas, profesija. Nemažą reikšmę turi socialiniai santykiai, istoriniai įvykiai... Bet svarbiausia, kad jaunimas pats mokytųsi priimti sprendimus, juos pagrįsti ir pagal juos gyventi, kad kiekvienam vertybės ir normos taptų suprantamos. Tolerancija, teisingumas, taika, atsakomybė už aplinkinius žmones ir aplinką, teisėtumas ir artimo meilė – tai bendros vertybės visiems žmonėms.

Vaikams ir paaugliams, siekiantiems tapti savarankiškiems, norintiems išsilaisvinti iš suaugusiųjų priežiūros, nuolat pasitaiko įvairių situacijų, net labai keblių, reikia ieškoti patiems, kaip prievartą įveikti švelnumu ir meile, kaltę išpirkti atsiprašant ir atgailaujant, kančią iškęsti galvojant apie kitus.

Svarbu jaunuolių požiūris, kuris lemia suvokimą ir patyrimą. Moksleiviai, dalyvaudami prevencinėje programoje „Sveikai gyvenkime“ ugdo požiūrių kaitą, kuri lemia jiems naują patyrimą. Diskusijos, disputai, išvykos, pažintinės kelionės kaupia patyrimui žinias. Visa tai veikia kiekvieno gyvenimą. Ypač ekskursijų metu, poilsiaujant prie jūros, piligriminėse kelionėse paaugliai atsiveria, labiau sugeba atskirti gėrį ir blogį. Vykdant projektą „Sveikai gyvenkime“ įsitraukė visa Poškonių bendruomenė. Malonu jausti nuolatinio pagalbininko ir palaimintojo, vykdant mokykloje projektinius darbus, Dieveniškių parapijos klebono kun. Domo Valančausko globą. Klebonui rūpi mokyklų auklėtiniai, jų mokymasis ir drausmė. Jis, kaip ištikimas Dievo tarnas, visada pasinėręs į savo bendruomenės, joje esančių mokyklų rūpesčius ir džiaugsmus, nori, kad jaunimas pajustų lietuvių tautos dvasią, kultūrą bei jos papročius, vaikai augtų dorais, darbščiais piliečiais, mylinčiais savo tėvynę Lietuvą.

Niekada neatsisakė pagelbėti ir Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros gydytoja narkologė Tamara Oriško. Jos paskaitos, pokalbiai su moksleiviais, jų tėvais daugeliui išsprendė iškilusias problemas. Gražių pavyzdžių mūsų mokyklos mokiniai semiasi stebėdami G.Žagunio užkardos pasienio darbuotojų darbą. Jų atsakingumas, pasitempimas, griežtumas įpareigoja gerbti ne tik save, bet ir aplinkinius.

Trapią meilę senolių vėlėms, gamtai, papročiams, tradicijoms puoselėja Dieveniškės istorinio regioninio parko darbuotojai, organizuodami kartu su mokiniais bendrus renginius, akcijas.

Jeigu mes bendraudami su žmonėmis galėtume padovanoti kiekvienam po lašelį šilumos, jis galėtų sušildyti ir apsaugoti visą žemę ir visus joje gyvenančius.

Dalykime šilumą, grožį ir pajusime, kad mes laimingesni.

Zita SPIRAUSKIENĖ,
Programos „Sveikai gyvenkime“ vadovė,
Poškonių pagrindines mokyklos biologijos vyr. mokytoja

Šalčininkų rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija