Atnaujintas 2007 sausio 17 d.
Nr.5
(1502)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dovana meno mylėtojams

Bronius VERTELKA

Profesorius Petras Repšys

Knygą „Petras Repšys“ sklaido
Panevėžio vyskupas Jonas
Kauneckas ir Troškūnų klebonas
kan. Saulius Filipavičius

Knyga „Petras Repšys“– šiandien tarp itin perkamų leidinių. Kritikų vertinimu, tai geriausias kūrinys Lietuvoje apie meną, ir jos pasirodymas – tarsi šviesulys niūrokoje kultūros erdvėje. Tokios mintys buvo išsakytos Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Konferencijų salėje, kur vyko knygos „Petras Repšys“ pristatymas. Susitikti su svečiais iš Vilniaus panoro tiek daug žmonių, jog nemažai jų turėjo stovėti. Vadinasi, vis rimčiau imama žvelgti į kultūrą.

Iškilmes pradėjusi poetė Elvyra Pažemeckaitė neslėpė, jog, paėmusi į rankas „Petrą Repšį“, jaučia jaudulį. Anot panevėžietės, ši knyga – kaip akistata su Lietuvos ir Europos menu ir kaip gėlo vandens gurkšnis sudaiktėjusioje visuomenėje. Kūrinys yra be galo atviras, nuoširdus ir suprantamas. Knygos sudarytoja Laima Kanopkienė pasakojo: gavus leidinio signalinį egzempliorių, redakcijos darbas buvo beveik paralyžiuotas: vis ėjo žmonės, norėdami jį nors palaikyti. Vienas laikraštis net paskelbė, koks knygos svoris, koks jos storis ir kokie parametrai. Bendraudama su profesoriumi P.Repšiu, dailės kritikė įrašė penkias autentiško pokalbio kasetes apie jo gyvenimą, jo požiūrį į meną, ir gali atsitikti taip, kad iš to ateityje gims nauja knyga.

Knygos bendraautoris prof. Alfredas Bumblauskas kalbėjo, jog mokantis vienuoliktoje klasėje didžiausias autoritetas jam iš istorikų buvo Edvardas Gudavičius, o iš menininkų – P.Repšys. Pirmas jų susitikimas įvyko Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. „Ar jau parašei Lietuvos istoriją?“ – tada dar jauno istoriko pirmiausia paklausė dailininkas. Lietuviškuoju Diureriu vadinamu P. Repšiu žavėjosi neseniai iš gyvenimo išėjęs rašytojas ir religijotyrininkas Gintaras Beresnevičius.

Prof. P.Repšys tikino, jog jam yra lengviau dirbti nei kalbėti. Jis su humoru menininką įvardijo kaip didelį tinginį. „Argi rasi kitą tokį, kuris galėtų prie vieno darbo prasėdėti net po 16 valandų? Menininkas užsiima žaidimu“, – kalbėjo šmaikštumo sklidinas vilnietis profesorius. P.Repšys, kuriantis medalius, freskas, ekslibrisus, perpratęs dar daug kitokių menų, puikiai sugeba ir rašyti. Knygoje pateikti nuostabūs jo rašyti pasakojimai apie savo darbą. Šiuo metu garsus menininkas kuria altorių žemaičių krikšto tema, kurį jau yra išliejęs. Šį darbą žada užbaigti šiemet. Altoriaus eskizą galima pamatyti knygoje „Petras Repšys“. Iš Šiaulių kilęs menininkas pasakojo ir apie naujus savo projektus.

Knygos pristatyme dalyvavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir Troškūnų klebonas kan. Saulius Filipavičius.

Atsirado daugybė žmonių, norinčių turėti knygą „Petras Repšys“. Prof. P. Repšys mielai dalijo savo autografą.

Panevėžys

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija