Atnaujintas 2007 sausio 17 d.
Nr.5
(1502)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dramaturgo dovana

Dažnas tradicinių Svėdasų krašte organizuojamų „Vaižganto skaitymų“ dalyvis kraštietis aktorius Ferdinandas Jakšys prieš keletą metų viename renginyje Svėdasų krašto muziejui dovanojo brangią asmeninę relikviją. Tai Vilniaus jaunimo teatre pastatyto Kosto Ostrausko monospektaklio „Vaižgantas“ afiša. Šio spektaklio premjera įvyko Vilniuje 1995 m. sausio 21 d. (režisierė Irena Bučienė, dailininkė Gražutė Visockienė, kompozitorius kun. Gediminas Šukys). Vienintelį monospektaklyje rašytojo kunigo Vaižganto vaidmenį atlikti buvo patikėta iš Vaižganto gimtųjų Svėdasų krašto kilusiam aktoriui F.Jakšiui. Šį spektaklį jau yra matę daugelis šalies žiūrovų, nes aktorius jį vaidino ne viename mieste ir miestelyje. Ir dabar dar kai kada parodo. Tarp 1995 metų „Geriausio lietuvių dramaturgijos pastatymo“ konkurso laureatų buvo ir aktorius F.Jakšys, pripažinimo sulaukęs būtent už Vaižganto vaidmenį šiame spektaklyje.

Aktorius, dovanojęs muziejui teatro afišą, prasitarė, jog su dramaturgu K.Ostrausku palaiko ryšius, susirašinėja. Kai susikūrė vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“, F.Jakšys mielai davė spektaklio „Vaižgantas“ autoriaus adresą. Ir štai – iš Svėdasų krašto į JAV, į Pensilvanijos valstiją, keliauja laiškas pačiam K.Ostrauskui – ryškiausiam avangardistinės dramos atstovui lietuvių literatūroje, nedidelių pjesių, monodramų, monospektaklių apie Vaižgantą bei kitas Lietuvos įžymybes autoriui. Atsakymo ilgai neteko laukti. Pasidžiaugęs, jog įsikūrė klubas „Pragiedrulys“, dramaturgas palinkėjo jam visokeriopos sėkmės. Ir trumpai aprašė monodramos „Vaižgantas“ sukūrimo aplinkybes. „Nesieja manęs su Vaižgantu nei giminystės, nei kitokie ryšiai – esu tik jo gerbėjas.Tai ir paskatino mane parašyti tą monodramą – ypač dėl jo nuostabaus charakterio ir nepaprastai gyvos, nepakartojamos kalbos bei stiliaus – ne tik kūryboje, bet ir gyvenime...“ Dramaturgas yra dovanojęs visą savo archyvą, taip pat rankraščius, laiškus, nuotraukas Maironio lietuvių literatūros muziejui Kaune. Jis maloniai davė sutikimą pasinaudoti tuo archyvu ir vaižgantiečių klubui „Pragiedrulys“.

Gerbiamas dramaturgas K.Ostrauskas dovanojo mūsų klubui ir 100 JAV dolerių čekį. Šie pinigai kartu su kitų geradarių aukomis panaudoti klubo laikraščio „Pragiedrulių žemė“ pirmojo numerio išleidimui.

Jau pats žymaus dramaturgo laiškas, dėmesys vertas didelio džiaugsmo. Be to, dar ženkli finansinė parama. Už tai vaižgantiečiai jam yra labai dėkingi. Klubo nariai, atsidėkodami K.Ostrauskui už dėmesingumą ir finansinę paramą, nusprendė suteikti jam Garbės vaižgantiečio vardą ir įrašyti į vaižgantiečių klubo garbės narius.

Vytautas Bagdonas

Anykščių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija