Atnaujintas 2007 kovo 2 d.
Nr.17
(1514)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Rinkimų aidai

Apžvelgė pastoracinę
ir finansinę situacijas

Gavėnia – intensyvių
dvasinių pastangų
metas

Vyskupija rengiasi
jubiliejui

„Lietuvos Caritas“
tieks maisto
produktus
nepasiturintiesiems

Kovo 4-oji –
šv.Kazimiero diena

Kaip buvo išgelbėta
Kulautuvos šventovė

Kas apgins nekaltą

Kas trukdo gyvuoti
katalikiškai spaudai?

Padėkime
„Kregždutei“

Įspūdinga jaunimo
kelionė

Apie vieną nesektiną
pavyzdį

Liaukitės šmeižę
savanorius

Pekinas skelbia karą
skurdui

Skirtingi čempionų
keliai

Kazachstanas atsisako
rusiškos kirilicos

Moldova: kalba –
valstybės veidrodis

Lietuvos Vyskupų
Konferencijos
posėdyje

Gavėnia – kelio į saikingumą pradžia

Mindaugas BUIKA

Airių blaivystės apaštalo
kapucino kunigo Teobaldo
Metju paminklas Dubline,
prie kurio buvo paskelbtas
naujasis Airijos vyskupų ganytojų
laiškas dėl nesaikingo alkoholio
vartojimo sunkių padarinių įveikimo

Airių vyskupai susirūpinę dėl alkoholizmo

Gavėnia yra ne tik atsivertimo, atgailos ir artimo meilės darbų metas, bet taip pat ir ypatingas laikotarpis saikingumui išgyventi. Šioje svarbioje liturginių metų atkarpoje krikščionys, prisimindami Išganytojo kančią ir rengdamiesi sutikti Jo Prisikėlimo šventę, paprastai susilaiko geriant ir valgant, pramogaujant ir išlaidaujant materialiai. Ypač tampa aktualus apaštalo šv. Pauliaus perspėjimas, kad perdėtai nuolaidžiaudami kūno reikmėms žmonės „elgiasi kaip Kristaus kryžiaus priešai“, nes tada „jų Dievas – pilvas ir jų garbė – gėda“ (Fil 3, 18-19). Per Gavėnią demonstruojamu nuosaikumu tikintieji taip pat išreiškia norą sekti Viešpaties Jėzaus Kristaus pavyzdžiu, kuris, ruošdamasis įgyvendinti savo didžiąją misiją, keturiasdešimt dienų pasninkavo dykumoje, nepasiduodamas šėtono gundymams.


Konferencijoje – apie senų ir vienišų žmonių problemas

Aistė VEVERSKYTĖ,

Kauno kolegijos viešųjų ryšių specialistė

Konferencijos dalyviai įdėmiai
klausosi pranešimų
Jūratės JAZUKEVIČIŪTĖS nuotraukos

„Šiais laikais ypač daug žiniasklaidos dėmesio susilaukia jaunas, efektyviai dirbantis, gražus žmogus, o vargui, senatvei viešos erdvės lieka nedaug arba iš to dėmesio daromas verslas“, — pastebėjo vyskupas Jonas Ivanauskas, vasario 15 dieną sveikindamas susirinkusiuosius į konferenciją, kurią organizavo Kauno kolegijos Socialinių ir medicininių mokslų centras kartu su religine bendrija „Lietuvos Caritas“. Mokslo renginys, į kurį susirinko apie 120 dalyvių, buvo nuotoliniu būdu transliuotas į Šiaulių ir Utenos kolegijas, Kauno technologijos universiteto Panevėžio institutą.


Keliaujantis Šiluvos Švč. M.Marijos paveikslas

Rumšiškių klebonas
kun. Virginijus Birjotas
su patarnautojais prie paveikslo

Rumšiškės. Vasario 11 dieną, sekmadienį, buvo iškilmingai sutiktas iš Raudondvario į Rumšiškes atkeliavęs Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas.

Prie Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios, sovietmečiu iškeltos iš marių dugno ir perstatytos Rumšiškėse, šventoriaus vidudienį paveikslą sutiko klebonas kun. Virginijus Birjotas bei gausiai susirinkę parapijos tikintieji. Skambant giesmei „Marija, Marija“ paveikslas buvo atneštas į papuoštą bažnyčią. Vėliau buvo aukojamos šv. Mišios. Homiliją pasakė kun. V. Birjotas, pasveikinęs visus pamaldų dalyvius ir nuoširdžiai pasidžiaugęs neeiliniu Rumšiškių parapijos dvasinio gyvenimo įvykiu.


Nestokojant meilės kartu pragyventa 60 metų

Naujamiesčio bažnyčioje –
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis
su Salomėja ir Kazimieru Adinavičiais

Naujamiestis. Senokai tokias iškilmes regėjo šimtametė Šv. apaštalo Mato bažnyčia. Vasario 3 dieną joje buvo pagerbti Salomėja ir Kazimieras Adinavičiai, šventę savo deimantinių vestuvių sukaktį. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Naujamiesčio klebonas kun. Algirdas Dauknys. Tarp tikinčiųjų buvo Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros altaristas kan. Vytautas Masys, sutuoktinių Adinavičių artimieji, giminės, draugai, pažįstami. Vargonavo Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios vargonininkas Jonas Grubliauskas, giedojo Vilniuje gyvenanti Adinavičių duktė Dalia Tarailienė, veikli katalikų bendruomenės narė.


Strielčiškių kaimo račiaus jubiliejus

Birutė NENĖNIENĖ

Juozas ir Onutė Lekešiai
su dažnai juos aplankančiu
sūnumi Algimantu ir dukterimi Nijole

Vasario 5 dieną Vilkaviškio rajono Strielčiškių kaimo gyventojai Lekešiai sulaukė netikėtų svečių – rajono mero Algirdo Bagušinsko, Savivaldybės administracijos direktoriaus Sigito Kasparaičio, Pilviškių seniūno Vytauto Judicko, „Sodros“ rajono skyriaus direktoriaus Jono Zinkevičiaus. Su gėlėmis, tautine jubiliejine juosta ir dovanomis jie atvyko pagerbti šimtamečio šeimininko Juozo Lekešio.


Senolis sveikata nesiskundžia

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Šimtametį aplankęs Ukmergės
rajono meras Algirdas Kopūstas
pažadėjo jam padovanoti
klausos aparatą

„Vingiuotas ir ilgas mano gyvenimo kelias. Džiaugiuosi, kad nieko neskauda, nereikia man jokių gydytojų“, – šypsosi guvus šimtametis Bolius Maldeikis. Garbingo jubiliejaus proga su dovanomis ukmergiškio pasveikinti atvyko rajono meras Algirdas Kopūstas, Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Eglė Kaučikienė.


Krivilių šimtametė

Rūta AVERKIENĖ

Ona Svirskienė (dešinėje)
su dukra Leokadija

Varėnos rajono savivaldybėje yra graži tradicija – rajono savivaldybės mero vardu pasveikinti garbingo jubiliejaus sulaukusius rajono gyventojus. Meras Vidas Mikalauskas garbingos 100 metų sukakties proga pasveikino Krivilių kaimo gyventoją Oną Svirskienę.


Choristus ir vadovus palaiko entuziazmas

Birutė NENĖNIENĖ

Choro vadovai Laima ir Albinas
Venclovai prisipažįsta, kad juos,
daugybę kartų per metus
atvažiuojančius iš Marijampolės
į Vilkaviškį, palaiko tik jų pačių
ir dainininkų entuziazmas

Vilkaviškio kultūros centro mišrus kamerinis choras švenčia savo gyvavimo dešimtmetį. Šis meno kolektyvas įdomus tuo, kad nuo pat pradžios nesikeičia jo branduolys: įvairių profesijų ir skirtingo amžiaus žmonės kiekvieną sekmadienį gieda Vilkaviškio Katedroje per Sumą, o choro vadovai važinėja iš Marijampolės. Šis choras gan dažnai dar pavadinamas Katedros choru, nes to nusipelno, juk per metus bažnyčioje pagieda apie penkiasdešimt kartų.


Sužibusi šviesa virš Lekėčių

Stefa BANIKONIENĖ

Lekėčių mergaitės
pasiruošusios procesijai

Važiuojant į Šakius, tenka pravažiuoti nedidelį miestelį Lekėčius. Jie įsikūrę prie Liekės upelio, kuris ir davė vardą vietovei. Miestelį iš visų pusių supa miškai. Seniau buvo treji Lekėčiai: Lekėčių bažnytkaimis (miestelis), Lekėčių kaimas ir Lekėčių (Rūdelės) palivarkas.

Lekėčių katalikų parapija sudaryta iš buvusių Zapyškio parapijos vakarinių kaimų, kurių gyventojai dėl tolumo ir miškų sunkiai galėjo pasiekti Zapyškį. Todėl tikintieji jau nuo 1830 metų pradėjo rūpintis, kad Lekėčiuose būtų pastatyta bažnyčia. Kaimo gyventojai 1843 metais pasistatė medinę koplyčią, kurią aptarnaudavo iš Zapyškio atvykęs kunigas. Tik 1906 metais buvo gautas leidimas parapijai kurti, o pirmuoju klebonu buvo paskirtas kun. Justinas Staugaitis (vėliau Telšių vyskupas), išbuvęs Lekėčiuose keletą metų.


Groteskiškai repeticijai pasibaigus

Petras KATINAS

Gyvatynas
Jauniaus AUGUSTINO piešinys

Tiktai labai naiviems žmonėms gali nekilti abejonių, kad daugiau nei trylika tūkstančių įvairiausio plauko kandidatų, besiveržusių į savivaldybes, nutaisę rimtus veidus aiškino, kad tiktai juos išrinkus anie „atsigr깓 veidu į žmones. Bet juk televizorių ekranuose daugiausia šmėžavo, visus „nepriklausomų“ dienraščių puslapius užpildė ne tų tūkstančių portretai ir nerišlios sapalionės, o partijos vadų kalbančios galvos. Viena iš tų galvų – nušalintasis Konstitucijos pažeidėjas, nežinia, už kieno pinigus išvystęs pašėlusią agitacinę kompaniją R.Paksas. Keista, bet nemažai Lietuvos žmonių vėl patikėjo šio populisto ir labai neaiškaus veikėjo rožiniais pažadais.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija