Atnaujintas 2007 gegužės 9 d.
Nr.35
(1532)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Meno ir maldos dermė liturginių rūbų puošyboje

Inesė RATNIKAITĖ

„Tai, ką darome, yra tik lašas vandenyne, tačiau jeigu nedarytume, vandenynui trūktų vieno lašo“. Ši palaimintosios Motinos Teresės mintis buvo teatralizuoto vakaro, vykusio Šiauliuose balandžio 16-osios vakarą, moto. Tas „lašas vandenyne“ – Loretos Bartkevičiūtės-Valienės albumas „Liturginiai rūbai“. L.Bartkevičiūtė-Valienė – Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto Meno edukologijos katedros lektorė, kurianti liturginius apdarus. Nuo 1994-ųjų surengtos šešios asmeninės liturginių drabužių parodos, vykusios Šiauliuose, Panevėžyje, Vilniuje, Telšiuose, Skuode, Plungėje. 2000 metais Loretos sukurti liturginiai apdarai – arnotas, mitra ir dvi stulos – buvo įteikti popiežiui Jonui Pauliui II kaip Lietuvos tikinčiųjų dovana.


„Akis pražiūrėjau į žvaigždę toliausią...“

„Akis pražiūrėjau į žvaigždę toliausią. Ji tyliai pleveno, o aš pasenau. Ir motinos balsas daugiau nebeklausia! „Ar tu savo laimę surasi, sūnau?“ (V. Vaitkevičius).

Kaune, Balio ir Vandos Sruogų namuose-muziejuje, vėl skambėjo eilės ir muzika. Juose įvyko poeto Vlado Vaitkevičiaus poezijos vakaras ir rinktinės „Šešėly krintančios žvaigždės“ pristatymas. Renginyje dalyvavo rašytojas Liudas Gustainis, rinktinės redaktorius Alfas Pakėnas, smuikininkė Jurgita Gelūnaitė.


Su meile rašyta drama

Bronius VERTELKA

Rašytoja Dovilė Zelčiūtė (kairėje)
ir aktorė Danutė Juronytė
skaito naujosios knygos ištraukas

Kaune gyvenanti poetė, rašytoja, fotomenininkė Dovilė Zelčiūtė – dažnoka viešnia Panevėžyje. Čia prabėgo jos mamos – aktorės Danutės Juronytės vaikystė ir jaunystė. Susitikimas su garsiomis menininkėmis vyko balandžio 11-ąją Panevėžio fotografijos galerijoje. Šį kartą joje buvo pristatyta D.Zelčiūtės knyga „Drama be taisyklių. Algimanto Aleksandravičiaus portreto kontūrai“.


Neišsenkančios vaidybos versmė

Vytautas BAGDONAS

Iš kun. Kazimiero Čiplio-Vijūno
spektaklio „Čigonėlė nemeluoja“.
Vaidina Vidmantas
Zovė ir Ženata Tumienė
Autoriaus nuotrauka

„Prie neišsenkančios vaidybos versmės“ – tokiu pavadinimu prisiminimų apie dramos mėgėjų veiklos dešimtmečius popietę balandžio 21-ąją suorganizavo Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius ir nevyriausybinė organizacija Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“. Renginys Vaitkūnų kaimo klube organizuotas neatsitiktinai, nes vaidybos tradicijos šiuose kraštuose puoselėjamos daugelį dešimtmečių. Iki šiol sėkmingai gyvuoja dramos mėgėjų ratelis, sodžiaus artisto vardu pelnytai gali didžiuotis gausus būrys Vaitkūnų, Kunigiškių bei kitų kaimų gyventojų.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija